Aktuality

Dne 29. dubna 2021 bylo přijato nové nařízení k programu LIFE na období 2021 – 2027
11.05. 2021

Dne 29. dubna 2021 bylo přijato nové nařízení k programu LIFE na období 2021 – 2027

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 29. dubna 2021 o postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o zavedení Programu pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE) a o zrušení nařízení (EU) č. 1293/2013 (06077/1/2020 – C9-0110/2021…

Sedmnáct let programu LIFE v České republice
29.04. 2021

Sedmnáct let programu LIFE v České republice

Vyšší ochrana vzácných druhů motýlů na obnovených přirozených biotopech v Bílých Karpatech. Záchrana kriticky ohrožených rostlin po zavedení vhodné péče o horské louky v Krkonoších. Bohatší druhová diverzita stepních společenstev v Moravském krasu. Obnovení starých ovocných sadů na území Lounského…

Jarní práce na Báni a Kněžičkách (projekt LIFE SouthMoravia)
23.04. 2021

Jarní práce na Báni a Kněžičkách (projekt LIFE SouthMoravia)

Evropsky významná lokalita Žehuňsko zahrnuje přírodní památku Žehuňsko-Báň a národní přírodní rezervaci Kněžičky a staráme se o ni v rámci projektu LIFE SouthMoravia. Důvodem vyhlášení EVL je ochrana polopřirozených suchých trávníků a křovin na vápnitých podložích, význačného naleziště vstavačovitých (prioritní stanoviště), panonské šípákové…

Pojďme nahlédnout pod pokličku revitalizačních prací v rámci projektu LIFE for Mires
05.04. 2021

Pojďme nahlédnout pod pokličku revitalizačních prací v rámci projektu LIFE for Mires

Malý Bor je nenápadná lokalita hned vedle silnice z Prášil na Keply. Pasená louka, březové lesíky, travnaté údolí Křemelné. Takových míst je v bývalém vojenském újezdu Dobrá Voda spousta. Z těch, co projedou kolem autem, si jí jen málokdo…