Videa z veletrhu

LIFE BESKYDY – Záchrana smilkových trávníků v evropsky významné lokalitě Beskydy

LIFE CORCONTICA – Obnova lučních a říčních biotopů v evropsky významné lokalitě Krkonoše

EKO-LIFE – Experimentování a propagace udržitelného životního stylu pro podporu energetické autonomie

LIFE MEDETOX – Inovativní metody monitorování emisí z naftových motorů v reálném městském provozu

LIFE – CLEAN HEAT – Čisté teplo – Omezování pevných částic při spalováním dřeva

ROLLERLIFE – Ochrana Mandelíka hajního (Coracias garrulus) v Karpatské kotlině

LIFE Northern Bald Ibis – Důvod pro naději – Reintrodukce Ibise skalního v Evropě

LIFE REDFOOT – Ochrana Poštolky rudonohé (Falco vesperitus) v Karpatské kotlině

LIFE ENERGIA – Energie v krajině – elektrické vedení a ochrana prioritných druhů ptáků v Natura 2000

LIFE – Ostrovné lúky – Ochrana ptáků v ptačí oblasti Ostrovné lúky

LIFE LOUNSKÉ STŘEDOHOŘÍ – Aktivní ochrana EVL s teplomilnými společenstvy a druhy v Lounském středohoří