Užitečné odkazy

Pokyny pro žadatele a Pokyny pro hodnocení projektových návrhů – dle prioritní oblasti: https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/calls-proposals

Často kladené otázky NKM ČR: https://www.program-life.cz/dokumenty-ke-stazeni/

Často kladené otázky LIFE EU: https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/frequently-asked-questions-faqs

Mapový portál pro Naturu 2000: http://natura2000.eea.europa.eu

Zelená výběrová řízení: http://ec.europa.eu/environment/gpp/toolkit_en.htm

Kalkulačka pracovních dnů: http://kalendar.beda.cz/pracovni-kalkulacka

Hodnocení ekosystémových služeb: http://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge/ecosystem_assessment/pdf/2ndMAESWorkingPaper.pdf

Databáze právních dokumentů EU: http://eur-lex.europa.eu/homepage.html

Směrnice o ptácích a stanovištích: http://www.nature.cz/natura2000-design3/sub-text.php?id=6177

ETV-nástroj EU pro snazší tržní uplatnění environmentálních technologií (přímo nesouvisí s LIFE) http://iet.jrc.ec.europa.eu/etv/ nebo http://www.tretiruka.cz/eu-etv/

Databáze projektů LIFE http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm

Nejlépe hodnocené projekty LIFE: https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/life-best-projects

Stránky LIFE Evropské komise: http://ec.europa.eu/environment/life/

Databáze projektů Horizont 2020 http://cordis.europa.eu/projects/home_en.html

Twitter (EN): https://twitter.com/LIFEprogramme

FB (EN): http://www.facebook.com/LIFE.programme