Příroda

Příroda a biologická rozmanitost

Na co lze čerpat

Projekty na ochranu prioritních druhů a stanovišť na území sítě NATURA 2000 a ptačích oblastí a inovativní opatření na podporu Strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2020.

Tematické priority oblasti

– příroda

– biologická rozmanitost

 

Typy projektů

– demonstrační

uvádějí do praxe, testují, vyhodnocují a šíří akce, metodiky nebo přístupy, které jsou nové nebo neznámé v daném kontextu projektu, například v kontextu geografickém, ekologickém, socioekonomickém, a které by bylo možné uplatnit někde jinde za podobných okolností.

– pilotní

uplatňují techniku nebo metodu, která nebyla nikdy a nikde uplatněna ani testována, nabízí potenciální výhody související se životním prostředím nebo klimatem v porovnání s aktuálním osvědčeným postupem a lze ji následně uplatnit ve větším měřítku v podobných situacích.

– dobrá praxe

 

Kdo může žádat

Žádat mohou právnické subjekty registrované v EU.

 

Výše podpory

Výše podpory je maximálně 55 %, v případě prioritních druhů a stanovišť v rámci soustavy Natura 2000 až 75 %  (do roku 2017 bylo max. 60 % a 75 %).

Horní a dolní limit není stanoven, (větší) šanci na podporu mají velké ambiciózní projekty za 25 – 70 milionů Kč.

Žadatelé se navíc mohou ucházet o národní podporu – až 20 % do výše 12 milionů Kč a až 200 – 240 000 tisíc Kč na přípravu projektových návrhů (dle podprogramu).

Příklady projektů

Ochrana rašelinišť – Polsko

Záchrana smilkových trávníků v EVL Beskydy – Česká republika

Ochrana biotopů a ptáků – Slovensko