Národní kontaktní místo

Národní kontaktní místo pro program LIFE

V České republice je národním kontaktním místem programu LIFE (NKM) odbor finančních a dobrovolných nástrojů, oddělení mezinárodních programů a projektů Ministerstva životního prostředí.

Pracovníci NKM
– předávají informace o programu LIFE a realizovaných projektech,
– poskytují poradenství a konzultace žadatelům z programu LIFE,
– pořádají informační semináře pro žadatele v různých městech ČR,
– administrují vyhlašování a hodnocení národní výzvy pro předkladatele žádostí do výzvy programu LIFE, v rámci níž mohou žadatelé získat kofinancování svých projektů ze státního rozpočtu Ministerstva životního prostředí.

Na národní kontaktní místo se můžete také obrátit:
– když si potřebujete ověřit, zda je váš projektový záměr vhodný pro spolufinancování z programu LIFE,
– když chcete zjistit, jestli neexistují vhodnější komplementární nástroje k financování vašeho záměru,
– když potřebujete objasnit některá z pravidel programu,
– jestliže hledáte radu ohledně přípravy projektové žádosti, partnery pro realizaci vašeho projektového záměru nebo se snažíte získat státní podporu na kofinancování.

Kontakty pro dotazy a sjednání osobní konzultace: life@mzp.cz
Ministerstvo životního prostředí, Oddělení mezinárodních programů a projektů, Vršovická 1442/65, Praha 10, 100 10,
Tel: 267 122 196, 267 122 017, 267 122 315