O programu

Program LIFE jako finanční nástroj EU pro životní prostředí a klima slouží k podpoře a rozvoji environmentální legislativy v Evropské unii. Podporuje projekty v oblasti ochrany přírody a krajiny, životního prostředí a klimatu v celé EU. Jeho cílem je přispět k rozvoji nízko-emisního hospodářství, které efektivně využívá zdroje a je odolné i ohleduplné vůči klimatu, a napomáhat k ochraně a zlepšení stavu životního prostředí a biodiverzity. Je realizován v rámci tří na sebe navazujících víceletých pracovních období: 2014–2017, 2018-2020 a 2021-2024.

Finanční prostředky vyčleněné na implementaci programu LIFE na období 2021-2027 činí 5,4 miliardy EUR (2014-2020 3,46 miliard EUR). Nový program LIFE zahrnuje tyto oblasti: Příroda a biologická rozmanitost; Oběhové hospodářství a kvalita života; Zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně; Přechod na čistou energii.