Zdroje

Životní prostředí a efektivita využití zdrojů

Na co lze čerpat

Čerpat lze na pilotní projekty, testování prototypů a inovativních přístupů v reálných podmínkách a příprava na komerční uvedení produktu na trh včetně významného PR a distribuce výsledků.

 

Tematické priority oblasti

– voda

– odpady

– účinné využívání zdrojů

– životní prostředí a zdraví

– kvalita ovzduší a emise

 

Typy projektů

– demonstrační

– pilotní

 

Kdo může žádat

Žádat mohou právnické subjekty registrované v EU.

 

Výše podpory

Výše podpory je maximálně 55 % (do roku 2017 max. 60 %).

Horní a dolní limit není stanoven, (větší) šanci na podporu mají velké ambiciózní projekty za 25 – 70 milionů Kč.

Žadatelé se navíc mohou ucházet o národní podporu – až 20 % do výše 12 milionů Kč a až 200 – 240 tisíc Kč na přípravu projektových návrhů (dle podprogramu).

 

Příklady projektů

Snížení komunálního odpadu a třízení – Itálie

Dopady zemědělství a chovu dobytka – Španělsko

Snížení znečištění ovzduší, podpora elektromobilů  – Rakousko