Prezentace s průvodním výkladem pro žadatele

Z důvodu nemožnosti konání seminářů k letošní národní výzvě programu LIFE 2020, byly připraveny prezentace s průvodním výkladem. Prezentace se zaměřují obecně na národní výzvu, ale také na finanční hlediska projektů, přípravu konceptů včetně kritérií hodnocení. Zmíněné prezentace jsou k dispozici v sekci Dokumenty ke stažení.


Ministerstvo vyhlásilo národní výzvu pro rok 2020

Dne 17. 2. 2020 byla vyhlášena národní výzva Ministerstva životního prostředí  k podávání žádostí o spolufinancování tzv. tradičních projektů v programu LIFE. Výzva je určena českým žadatelům, kteří předkládají projekty do evropské výzvy programu LIFE v roce 2020, v rámci podprogramu Životní prostředí a podprogramu Klima.

Více informací a dokumenty ke stažení naleznete na webových stránkách MŽP.


Ministerstvo životního prostředí vydalo brožuru o projektech LIFE v České republice.

Ke stažení zde: http://www.program-life.cz/dokumenty-ke-stazeni/


Aktuální informace

Program LIFE nabízí 85 milionů korun na ochranu životního prostředí a klimatu
18.02. 2020

Program LIFE nabízí 85 milionů korun na ochranu životního prostředí a klimatu

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje národní výzvu k podávání žádostí o spolufinancování tzv. tradičních projektů v programu LIFE. Výzva je určena českým žadatelům, kteří předkládají projekty do evropské výzvy programu LIFE v roce 2020, v rámci…


24.09. 2019

Pozvánka na závěrečnou konferenci projektu LIFE Beskydy (LIFE12 NAT/CZ/629)

Dovolujeme si pozvat všechny zájemce nejen o program LIFE, ale i o ochranu přírody a krajiny na závěrečnou konferenci v rámci ukončení projektu Záchrana smilkových trávníků v EVL Beskydy. Konference se koná 22. 10. 2019…


20.05. 2019

21. května je den sítě NATURA 2000

Natura 2000 je největší sítí na světě, která chrání ohrožené druhy a stanoviště v Evropě. Projekty LIFE také pomáhají chránit druhy a stanoviště a dosáhnout příznivého stavu ochrany ohrožených rostlin a živočichů. Na webové stránce…


Czech Life film

video-program-life-xy

Video spot

video-program-life-2

Ukázky projektů