MŽP vyhlásilo výzvu pro české partnery

Dne 17. 5. 2021 byla vyhlášena výzva Ministerstva životního prostředí k předkládání žádostí o podporu na spolufinancování účasti partnerů v běžících projektech podpořených v evropské výzvě unijního programu LIFE, podprogramu Životní prostředí a podprogramu Klima, v průběhu let 2014-2019.

Dodatečná výzva je vyhlašována s cílem podpořit české žadatele, kteří se jako partneři podílejí na realizaci tradičních projektů LIFE, podpořených z unijního programu LIFE v rámci výzev vyhlašovaných Evropskou komisí v letech 2014-2019. Finanční podpora z národních zdrojů je určena na spolufinancování způsobilých výdajů souvisejících s realizací projektů.

Podrobnosti naleznete na webu MŽP.


Od 1. dubna 2021 ukončila činnost EASME

V této souvislosti byla založena nová agentura Evropská rada pro inovace a Výkonná agentura pro malé a střední podniky (EISMEA). Web EASME již není aktualizován a bude brzy archivován. Program LIFE bude nově spadat pod Evropskou výkonnou agenturu pro klima, infrastrukturu a životní prostředí (CINEA). Více informací naleznete na webu Evropské komise.


Ministerstvo životního prostředí vydalo brožuru o projektech LIFE v České republice.

Ke stažení zde: http://www.program-life.cz/dokumenty-ke-stazeni/


Aktuální informace

Projekt LIFE for Mires – Spolupracujeme s lesníky a vodohospodáři
10.06. 2021

Projekt LIFE for Mires – Spolupracujeme s lesníky a vodohospodáři

Exkurze na revitalizovaná prameniště V minulém týdnu (pozn.: v druhé polovině května) jsme připravili exkurzi na obnovené lokality pro skupinu odborníků ze státního podniku Lesy České republiky. Zúčastnili se lesníci, správci toků, i administrativní pracovníci,…


02.06. 2021

Projekt LIFE SouthMoravia – E-publikace k lokalitám jsou hotové

Projekt LIFE SouthMoravia, který začal v září 2019 a poběží do prosince 2025, zlepší stav ochrany v šesti jihomoravských lokalitách (Děvín, Stolová hora, Moravský Kras, Miroslavské kopce, Pouzdřanská step, Stránská skála) a jedné středočeské (Žehuňsko). Ke všem evropsky významným lokalitám…


02.06. 2021

Projekt Jedna příroda – Nová metodická příručka se zaměřuje na lepší komunikaci s vlastníky a hospodáři v cenných územích

Kvalitně nastavená spolupráce a funkční vztahy mezi různými aktéry jsou alfou a omegou v péči o chráněná území. Proto díky projektu Jedna příroda vznikla metodika, která pomůže v lepší komunikaci zástupců orgánů ochrany přírody s…


Czech Life film

video-program-life-xy

Video spot

video-program-life-2

Ukázky projektů