Evropská komise dne 13. 7. otevřela první výzvu k předkládání návrhů v rámci nového programu LIFE na období 2021–2027

Pro tuto výzvu bylo uvolněno více než 580 mil. eur, které mají pomoci realizovat Vaše nápady a myšlenky na projekty v oblasti životního prostředí a klimatu. S novým programovým obdobím souvisí i změny ve struktuře programu.

Nový program LIFE se dělí na dvě oblasti a čtyři podprogramy:

1) oblast "Životní prostředí", která zahrnuje:

          a) podprogram "Příroda a biologická rozmanitost";

          b) podprogram "Oběhové hospodářství a kvalita života";

2) oblast "Opatření v oblasti klimatu", která zahrnuje:

          a) podprogram "Zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně";

          b) podprogram "Přechod na čistou energii".

 

Veškeré potřebné informace a dokumenty naleznete na:

LIFE - Calls for proposals

First LIFE Call for Proposals 2021 opened with over EUR 580 million available to help realise your project ideas!


MŽP vyhlásilo dne 30. 6. národní výzvu na přípravu a realizaci projektů v programu LIFE

Výzva je určena českým žadatelům unijního programu LIFE v roce 2021. Finanční podporu z národní výzvy je možné získat na přípravu projektové dokumentace žádosti a spolufinancování standardních akčních projektů a koordinačních a podpůrných akcí v případě schválení projektové žádosti v evropské výzvě. V rozpočtu pro rok 2021 je na přípravu a spolufinancování projektů připraveno 90 milionů korun.

Více informací k vyhlášené výzvě naleznete na webu Ministerstva životního prostředí.

Potřebné dokumenty jsou k dispozici v sekci Dokumenty ke stažení.


Ve dnech 2. - 3. 9. 2021 se uskuteční závěrečná konference projektu Military LIFE for Nature

Hlavním účelem projektu Military LIFE for Nature je obnova a zachování vzácných druhů rostlin a živočichů, které ke svému životu potřebují neustálé narušování terénu.

Projekt má zajistit po dobu následujících pěti let péči o přírodu v bývalých vojenských prostorech, které jsou svým významem srovnatelné s nejcennějšími českými chráněnými územími. Tato místa vyžadují pro udržení své biologické rozmanitosti dynamickou mozaiku krajiny, kterou byla schopna zajistit aktivní činnost armády při výcviku. V dnešních podmínkách, po odchodu armády, je třeba nahradit tento způsob jinými přístupy.

Pozvánku naleznete v sekci Aktuální informace.


Aktuální informace

LIFE Ze života hmyzu – Letecký den na Kamenném
25.07. 2021

LIFE Ze života hmyzu – Letecký den na Kamenném

Konec června a začátek července patří modráskům černoskvrnným. Když se potkají všechny okolnosti, může s nimi člověk prožít i letecký den. Jeden takový proběhl tento týden na Kamenném v Dolní Bečvě. O louky se tady…


12.07. 2021

Startuje prázdninová hra Tour de aleje

V Poodří ode dneška (pozn. 8. 7. 2021) čekají napínavé úkoly, které účastníky zavedou pěšky nebo na kole do známých i neznámých zákoutí. Benefiční hra o hodnotné ceny pro celou rodinu probíhá do 12. září…


09.07. 2021

Evropská komise vyhlásí první výzvy k podávání návrhů v červenci 2021

Původně plánované informační dny se odkládají a CINEA (Evropská výkonná agentura pro klima, infrastrukturu a životní prostředí) místo toho zveřejní sérii nahrávek představujících výzvy k podávání návrhů LIFE 2021 a jeho prioritní témata, stejně jako…


Czech Life film

video-program-life-xy

Video spot

video-program-life-2

Ukázky projektů