Od 1. dubna 2021 ukončila činnost EASME

V této souvislosti byla založena nová agentura Evropská rada pro inovace a Výkonná agentura pro malé a střední podniky (EISMEA). Web EASME již není aktualizován a bude brzy archivován. Program LIFE bude nově spadat pod Evropskou výkonnou agenturu pro klima, infrastrukturu a životní prostředí (CINEA). Více informací naleznete na webu Evropské komise.


Vyhlášení jarní evropské výzvy se blíží

V loňském roce skončilo programové období 2014 - 2020 a nyní jsou předmětem debat podmínky pro stanovení nového nařízení o programu LIFE, víceletého pracovního programu i pro vyhlášení letošní výzvy.

Zveřejněny již byly oblasti, které bude program LIFE v novém programovém období pokrývat:

  • Příroda a biologická rozmanitost
  • Cirkulární ekonomika a kvalita života
  • Zmírňování a přizpůsobování se změně klimatu
  • Přechod na čistou energii

Prozatímní časový harmonogram výzvy:

  • zahájení výzvy: jaro 2021
  • uzávěrka žádostí: podzim 2021
  • hodnocení: 2021/2022
  • podpis grantů: druhá polovina roku 2022

Projekt LIFE for Minuartia (Život pro kuřičku) pořádá závěrečnou konferenci

Projektový tým LIFE pro Minuartia se rozhodl chránit a zachránit Minuartia smejkalii, což je postglaciální kvetoucí rostlina endemická v Česku. Jejich práce je téměř dokončena a tým představí výsledky projektu během online 33. konference Biologie populace rostlin. Tato konference se bude zabývat řadou relevantních otázek, včetně demografie rostlin, experimentální ekologie rostlin, populační genetiky, epigenetiky a ekologie komunit.

Kdy: 27. - 29. květen 2021

Kde: online

Více informací včetně registrace: POPBIO 2021


Ministerstvo životního prostředí vydalo brožuru o projektech LIFE v České republice.

Ke stažení zde: http://www.program-life.cz/dokumenty-ke-stazeni/


Aktuální informace

Dne 29. dubna 2021 bylo přijato nové nařízení k programu LIFE na období 2021 – 2027
11.05. 2021

Dne 29. dubna 2021 bylo přijato nové nařízení k programu LIFE na období 2021 – 2027

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 29. dubna 2021 o postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o zavedení Programu pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE) a o zrušení nařízení (EU) č. 1293/2013 (06077/1/2020 – C9-0110/2021…


29.04. 2021

Sedmnáct let programu LIFE v České republice

Vyšší ochrana vzácných druhů motýlů na obnovených přirozených biotopech v Bílých Karpatech. Záchrana kriticky ohrožených rostlin po zavedení vhodné péče o horské louky v Krkonoších. Bohatší druhová diverzita stepních společenstev v Moravském krasu. Obnovení starých ovocných sadů na území Lounského…


23.04. 2021

Jarní práce na Báni a Kněžičkách (projekt LIFE SouthMoravia)

Evropsky významná lokalita Žehuňsko zahrnuje přírodní památku Žehuňsko-Báň a národní přírodní rezervaci Kněžičky a staráme se o ni v rámci projektu LIFE SouthMoravia. Důvodem vyhlášení EVL je ochrana polopřirozených suchých trávníků a křovin na vápnitých podložích, význačného naleziště vstavačovitých (prioritní stanoviště), panonské šípákové…


Czech Life film

video-program-life-xy

Video spot

video-program-life-2

Ukázky projektů