Přihlašte se na webináře

6. až 9. října 2020 se uskuteční online setkání nejen projektových manažerů projektů podpořených programem LIFE. Na každý den je připraveno několik projektů, které spojuje stejný cíl, tj. oblast zemědělství, potravinářství, lesnictví nebo dřevařství. Více informací včetně odkazu na přihlášení naleznete v této aktualitě.


Ministerstvo vyhlásilo národní výzvu pro rok 2020

Dne 17. 2. 2020 byla vyhlášena národní výzva Ministerstva životního prostředí  k podávání žádostí o spolufinancování tzv. tradičních projektů v programu LIFE. Výzva je určena českým žadatelům, kteří předkládají projekty do evropské výzvy programu LIFE v roce 2020, v rámci podprogramu Životní prostředí a podprogramu Klima.

Více informací a dokumenty ke stažení naleznete na webových stránkách MŽP.


Ministerstvo životního prostředí vydalo brožuru o projektech LIFE v České republice.

Ke stažení zde: http://www.program-life.cz/dokumenty-ke-stazeni/


Aktuální informace

Udržitelné zemědělství: pomoc zemědělcům v EU přizpůsobit se změně klimatu
22.09. 2020

Udržitelné zemědělství: pomoc zemědělcům v EU přizpůsobit se změně klimatu

Extrémní povětrnostní jevy, jako je sucho a bouřky, mají zničující dopad na evropské zemědělství. Pro mnoho zemědělců mohou škody a ztráty ohrozit jejich samotnou existenci. Musí jednat rychle a chránit své živobytí před změnou klimatu….


15.09. 2020

Jak LIFE zlepšuje kvalitu vody ke koupání v Evropě

Poté, co jsme tolik měsíců strávili doma, mnoho z nás letos v létě touží po vodě. Ale se silnými dešti na vzestupu v důsledku změny klimatu, městské kanalizace někdy přetékají a znečišťují oblasti ke koupání….


10.09. 2020

Přihlašte se na webináře

Odvětví využívání půdy je klíčem k dosažení klimaticky neutrální ekonomiky. Program LIFE i program Horizont 2020 poskytují finanční podporu projektům v oblasti zemědělství a lesnictví. Generální ředitelství Evropské komise pro opatření v oblasti klimatu a EASME…


Czech Life film

video-program-life-xy

Video spot

video-program-life-2

Ukázky projektů