Zachování a obnovení alejí – Polsko

Environmentální problém: Stromy rostoucí podél silnic a mezi poli patří k tradiční evropské venkovské krajině po staletí. Přispěly k biologické rozmanitosti kulturní krajiny a jsou součástí stanovišť a zelené infrastruktury. V posledních padesáti letech však rozvoj dopravní infrastruktury vedl k dramatickému poklesu stromů v evropské venkovské krajině. To má za následek ztrátu biologické rozmanitosti, včetně ztráty prioritních druhů a ztrátě kulturních hodnot. Zmírnit pokles počtu stromů podél silnic ve venkovských oblastech lze prostřednictvím místních orgánů,  komunity a široké veřejnosti, kteří si jsou vědomi jejich významu. Dalším nezbytným úkolem je zlepšit výsadbu stromů a jejich údržbu správci silnic. Tyto akce mohou tak přispět k zastavení ztráty biodiverzity venkovské krajiny a zvýšení ochrany prioritních druhů EU. Navrhovaný projekt je pokračováním pilotního projektu „Roads for Nature“, který probíhal v některých polských regionech od roku 2008. Díky LIFE + podpoře bude projekt nyní schopen pokrýt celé území Polska.

Cíle: Hlavním cílem projektu je zachování a obnovení alejí, které hrají důležitou roli jako stanoviště a součást tradiční evropské krajiny. Dalším cílem je připravit a vést místní kampaně vedoucí k obnově stromů ve venkovské krajině a zvrátit trend odstraňování stromů v 66 vybraných obcích.
Kampaň bude zahrnovat školení, studijní návštěvy Německa (Meklenbursko-Přední Pomořansko) a produkci Průvodce osvědčenými postupy v oblasti managementu zdrojů stromů; vytváření pozitivních postojů mezi úředníky veřejné správy a širokou veřejností vzhledem ke stromům v otevřené krajině a u cest; a mobilizovat občany, aby se aktivně zapojili do zachování biodiverzity
prostřednictvím ochrany a pěstování stromů.

Výstupy:

 • Konec úbytku stromů ve venkovské krajině ve vybraných obcích;
  • Vyšší ocenění stromů podél silnic a na zemědělské půdě mezi veřejností;
  • Vyšší zapojení občanů do aktivit na podporu biologické rozmanitosti související se stromy;
  • Vývoj strategií ochrany místních stromů v 66 obcích, v každém z 16 polských vojvodství;
  • Přibližně 700 úředníků, starostů a škol se zúčastní školení a studijních pobytů zaměřených na význam stromů;
  • Výroba brožury s osvědčenými postupy v oblasti managementu stromů;
  • 100 000 lidí (1 500 za každou účastnickou obec) se zapojí do projektových aktivit nebo prezentaci jeho výsledků;
  • Podél silnic a v otevřené krajině bude vysázeno více než 9000 stromů;
  • Výroba a distribuce vzdělávacího filmu o ochraně stromů podél silnic;
  • Bude vyškoleno 1 300 lidí v oblasti ocenění a údržby stromů;
  • 75 lidí se zúčastní studijní návštěvy v Mecklenburg-Pomerania a seznámí se s výsadbou stromů a jejich údržbou;
  • Celkem 600 lidí se zúčastní 20 regionálních seminářů;
  • Celkem 240 lidí se zúčastní tří národních a mezinárodních konferencí;
  • Prostřednictvím různých médií obdrží přibližně 1 milion lidí informace o ochraně stromů;
  • 40 spolupracovníků projektu zlepší své dovednosti v oblasti ochrany stromů a vedení vzdělávacích kampaní.

 

 

Název projektu: Roads for Nature – Roads for Nature – campaign promoting trees in Poland’s rural landscapes, as habitats and ecological corridors

Číslo projektu: LIFE11 INF/PL/000467

Lokalizace: Mecklenburg-Vorpommern(Deutschland), Lodzkie(Poland Polska), Mazowieckie(Poland Polska), Malopolskie(Poland Polska), Slaskie(Poland Polska), Lubelskie(Poland Polska), Podkarpackie(PolandPolska), Swietokrzyskie(Poland Polska), Podlaskie(Poland Polska), Wielkopolskie(Poland  Polska), Zachodniopomorskie(Poland Polska), Lubuskie(Poland Polska), Dolnoslaskie(Poland Polska), Opolskie(Poland Polska), Kujawsko-Pomorskie(Poland Polska), Warminsko-Mazurskie(Poland Polska), Pomorskie(Poland Polska), Extra-Regio(Poland Polska), Associated Poland (PL)(Poland Polska)

Příjemce: Fundacja EkoRozwoju

Trvání projektu: Červenec 2012 – prosinec 2016

Rozpočet projektu: 2,006,613.00 €

Příspěvek LIFE: 1,003,306.00 €

Webová stránka: http://aleje.org.pl