Využití biomasy a sluneční energie – Slovensko

Environmentální problém: Využívání biomasy a sluneční energie na Slovensku je stále nízké a tím pádem i spalování tuhých fosilních paliv stále způsobuje vysokou úroveň emisí. Tato paliva většinou nepochází ze země a omezují pracovní příležitosti v energetickém odvětví. Levná a nekvalitní fosilní paliva jsou navíc obvykle spalována v neefektivních zařízeních (sporáky, pece a kotle) bez ohledu na bezpečnost, znečišťování ovzduší a související negativní zdravotní účinky. Potenciál pro využívání místních obnovitelných zdrojů energie na Slovensku se odhaduje na 20 % hrubé energetické spotřeby biomasy (zejména v oblasti vytápění) a 5 % pro sluneční energii (velmi významná pro ohřev vody). Prostřednictvím účinného využívání místních obnovitelných zdrojů energie by mohlo být vytvořeno mnoho stálých pracovních míst, což by posílilo regionální ekonomiku zejména v chudších regionech.
V návaznosti na akční plán EU pro biomasu vytvořila slovenská vláda Národní akční plán pro biomasu 2014-2020, podporující využívání místně dostupných surovin. Zkušenosti organizace BIOMASA ukazují, že pouze 10 % místních samospráv a širší veřejnosti je dostatečně informováno o možnostech použití biomasy a sluneční energie pro uspokojení energetických potřeb.

Cíle: Hlavním cílem projektu je podpořit využívání biomasy a sluneční energie pro vytápění budov a ohřev vody na Slovensku.
Ke specifickým cílům patří:
• Zvýšení efektivního využití energie z obnovitelných zdrojů, zaměřené na energetické zdroje v 300 budovách;
• Zvyšování povědomí a důvěry ve využívání této energie u slovenských občanů, s cílem umožnit 5 % roční nárůst biomasy a využití sluneční energie a snížení emisí CO2;
• Vytvoření funkčního „Eco clusteru“ zahrnujícího organizace, které pracují s biomasou a sluneční energií. To bude zahrnovat školení v oblasti biomasy a problémů sluneční energie pro potenciální členy, členy projektového týmu a zúčastněné strany;
• Organizace velké osvětové kampaně, zahrnující speciální akce pro zástupce místní samosprávy a soukromý sektor;
• Aktivity pro studenty (např. vzdělávací akce, soutěže, výlety, dny otevřených dveří, atd.);
• Šíření informací o projektu prostřednictvím mezinárodních výstav, exkurze pro mezinárodní studenty, stipendia pro studenty z jiných zemí EU.

Výstupy:

• 30 % nárůst využití biomasy a solární energie na Slovensku;
• V 300 budovách bude nahrazeno topení fosilními palivy, což povede ke snížení emisí CO2 o 20 000 tun v průběhu projektu;
• Do konce projektu bude vytvořen „Eco cluster“ s nejméně 15 členy;
• 50 % nárůst povědomí studentů o biomase a sluneční energii.

V rámci aktivit projektu vznikly prozatím dva díly animované pohádky Motýl Jasoň, která se zaměřuje na změnu klimatu a ochranu životního prostředí:

1. díl – Ráj na Zemi
https://www.youtube.com/watch?v=Pk-cmnAJYY8

2. díl – Voda
https://www.youtube.com/watch?v=Kq5whWrV_6A

Název projektu: SMAPUDE_LIFE – Strategic manage and planning use of domestic energy

Číslo projektu: LIFE12 INF/SK/000165

Lokalizace: Bratislavsky kraj, Zapadne Slovensko, Stredne Slovensko, Vychodne Slovensko

Příjemce: BIOMASA, Association of Legal Entities

Trvání projektu: Září 2013 – srpen 2016

Rozpočet projektu: 1,293,722.00 €

Příspěvek LIFE: 636,086.00 €

Webová stránka: https://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4774&docType=pdf