Snížení znečištění ovzduší podporou elektromobilů – Rakousko

Environmentální problém: Oxid dusičitý (NO2), částice PM10 a PM2, 5 a polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) patří v současné době mezi hlavní škodliviny v evropských městech. Mnoho měst v zemích EU, včetně Rakouska, není v současné době schopno uspokojit limity EU – PM10 (průměrná roční hodnota 40 μg/m³) a NO2 (40 μg/m3 průměrná roční hodnota). V Rakousku budou od roku 2012 maximální přípustné hodnoty sníženy z 35 μg/m3 na 30 μg/m3.
V předchozím projektu LIFE, KAPA GS, byly identifikovány zdroje znečištění ovzduší v Klagenfurtu a byla definována řada nápravných opatření. Doprava byla identifikována jako hlavní znečišťovatel ovzduší, představuje více než 70 % emisí NO2. Zatímco bylo dosaženo značného zlepšení hladiny PM10 v posledních letech, klesající trend není pozorován u NO2. Se zvyšujícím se objemem dopravy v nadcházejících letech se nepředpokládá snižování hodnot oxidů dusíku (NOx).
Průzkumy ukazují, že ve městech velikosti Klagenfurtu je hlukem postiženo přibližně 60 % obyvatelstva a přibližně 70 % tohoto hluku pochází z dopravy. Elektrická auta neprodukují téměř žádný hluk, takže výměna benzinových a naftových automobilů za elektromobily pomůže výrazně snížit hluk a bude mít pozitivní dopad na životní prostředí a veřejné zdraví.

Cíle:

 • Cílem projektu je výrazně snížit znečištění ovzduší (PM10, PM2, 5, NOx) a emise CO2 v centru města Klagenfurt, zvýšením podílu elektrických vozidel na 10 % všech nových registrací.
  • Z projektu bude koupeno 64 elektromobilů, které budou k dispozici pro veřejnost s cílem posílit nákup o dalších 1 500 elektrických vozidel do doby konce projektu v roce 2015. Tato vozidla nebudou produkovat žádné emise, neboť elektrická energie na jejich provoz bude pocházet z obnovitelných zdrojů. Bude instalováno celkem 100 elektrických nabíjecích stanic (50 poskytovaných veřejným sektorem a 50 ze soukromého sektoru).

Výstupy:

 • Stanovení budoucích scénářů pro znečištění vzduchu, emise CO2, hluk a čistou městskou dopravu;
  • Analýza životního cyklu a uhlíkové stopy elektrických vozidel;
  • Rozvoj tří modelů partnerství (veřejného a soukromého sektoru) pro soukromé použití elektrických vozidel;
  • Snížení emisí o 1 900 tun CO2, 6 tun emisí NOx a 0,25 tun PM za rok;
  • Pokles hladiny NO2 v Klagenfurtu pod 40 μg/m3 (roční průměr)
  • Klagenfurt se stane testovací oblastí pro nové elektromobily.

Název projektu: CEMOBIL – CO2-neutral E-Mobility for the reduction of air pollutants (PM10, PM2.5 und NO2) and noise in the European cities, for example Klagenfurt

Číslo projektu: LIFE09 ENV/AT/000226

Lokalizace: Korutany

Příjemce: Magistrát hlavního města spolkové země Korurtany – Klagenfurt am Wörthersee

Trvání projektu: Září 2010 – prosinec 2015

Rozpočet projektu: 5,946,841.00 €

Příspěvek LIFE: 2,580,921.00 €

Webová stránka: www.cemobil.at/