Šíření ošklivého ovoce proti plýtvání potravinami – Portugalsko

Environmentální problém: V Portugalsku se každoročně proplýtvá milion tun potravin, což představuje 17% z celkové produkce potravin. Důvody jsou četné a vyskytují se v celém potravinářském řetězci: intenzivní modely výroby, nedostatečné skladování a přeprava, příliš krátká data expirace a slevy na prodej, které povzbuzují spotřebitele k bezdůvodnému nákupu. Dalším důvodem je upřednostňování ovoce a zeleniny, které jsou „dokonalé“ z hlediska tvaru, barvy a velikosti, což nakonec omezuje spotřebu potravin. Tento potravinový odpad má také dopad na životní prostředí, protože zahrnuje zbytečné využívání zdrojů při jejich výrobě (půda, energie a voda).

Cíle: Cílem projektu FLAW4LIFE bylo změnit návyky konzumace potravin a vytvořit alternativní trh pro „ošklivé“ (nebo méně než dokonale vypadající) ovoce a zeleninu. Jeho cílem bylo zajistit stejný marketing veškerého kvalitního ovoce a zeleniny bez ohledu na jejich velikost, barvu a tvar. Projekt dosáhl tohoto cíle tím, že na národní úrovni replikoval inovativní metodiku (nazvanou Fruta Feia nebo Ugly Fruit = ošklivé ovoce), která již byla testována v Lisabonu.

Výstupy: Metodika společnosti Fruta Feia spočívala v tom, že každý týden od místních výrobců nakupovali malé, velké nebo znetvořené výrobky, které nemohou prodávat na běžném trhu, a poté tyto výrobky prodali přidruženým spotřebitelům společnosti Fruta Feia, kteří je na konci dne vyzvednou na fixních dodacích místech. Projekt zvýšil počet předávacích míst v Portugalsku na 11, čímž se vyhnulo přibližně 460 tunám odpadu ročně.

Během první fáze realizace projektu byl pilotní projekt optimalizován a vypracován obchodní plán. Na základě výsledků a poznatků získaných v pilotním projektu bylo zřízeno osm nových předávacích míst. S podporou místních orgánů a cílových skupin byla vytvořena celostátní síť zemědělců, místních koordinátorů a spotřebitelů. Projekt FLAW4LIFE dále vytvořil zdroje potřebné k podpoře mezinárodní sítě sdružení a dalších subjektů zapojených do nakládání s potravinovým odpadem.

Projekt FLAW4LIFE předčil očekávání ve způsobu, jakým demonstroval své metody. Výsledkem bylo o 14,6 tuny méně ovoce a zeleniny plýtvání týdně (z cíle 11,9 tuny týdně), zvýšení efektivity farmy – úspora 16 054 m3 vody / týden, 20 975 kWh / týden energie a 16 ha orné půdy – a snížila emise skleníkových plynů z dopravy a rozkladu o 13 021 kg ekv. CO2 / týden. Nejprve byly otestovány v Lisabonu, dodávky byly zavedeny do dalších měst (Porto, Gaia, Matosinhos, Braga, Amadora a Almada) s větším počtem účastníků a ušetřeným více ovocem a zeleninou, než se očekávalo:

  • bylo zapojeno 187 farmářů (cíl: 150);
  • 3 410 přidružených spotřebitelů si vybralo krabice (cíl: 2 750);
  • 11 pracovních míst vytvořených speciálně pro projekt, odpovídající cíli projektu;
  • 767 dobrovolníků, kteří pomáhají s přípravou boxů (cíl: 280); a
  • na každé místo dodání bylo odesláno 310 krabic (cíl: 250).

Tyto výsledky ukazují důležitost projektu pro politiky v oblasti životního prostředí na všech úrovních (regionální / místní, národní a evropské) z hlediska jeho schopnosti snižovat plýtvání potravinami a zvyšovat účinnost zdrojů. Zejména již ovlivnila portugalskou národní strategii boje proti plýtvání potravinami prostřednictvím „Pokynů k udržitelné spotřebě“ vytvořených projektem. Projekt prokázal, že navrhovaný model spotřeby je plně replikovatelný v jiných regionech v Portugalsku, které čelí podobné situaci. Projekt dále přijal návštěvy několika mezinárodních sdružení, které se zajímaly o replikaci přístupu Fruty Feie. Tři z nich dokázali podobný projekt efektivně realizovat (v USA, Brazílii a Nizozemsku). Byl vytvořen logotyp „Powered by Fruta Feia“, který bude používán těmi projekty a sdruženími, které úspěšně replikují metodiku Fruty Feia na základě stejných principů a motivací.

Název projektu: FLAW4LIFE – Spreading ugLy Fruit Against food Waste
Číslo projektu: LIFE14 ENV/PT/000817
Lokalizace: Norte(Portugal) Centro(Portugal) Lisboa e vale do Tejo(Portugal) Alentejo(Portugal) Algarve(Portugal) Açores(Portugal) Madeira(Portugal)
Příjemce: Fruta Feia CRL
Trvání projektu: září 2015 – září 2018
Rozpočet projektu: 574,396.00 €
Příspěvek LIFE: 320,600.00 €

Webová stránka: http://www.flaw4life.com/en