Management a ochrana populace medvědů hnědých v severních Dinárských horách a Alpách – Slovinsko

Environmentální problém: Konflikty s lidmi představují trvalou hrozbu pro stav ochrany populací medvědů hnědých (Ursus arctos), a to nejen v oblasti projektu, ale obecně v Evropě, a je třeba podniknout kroky ke zlepšení soužití. Je třeba se vypořádat s takovými výzvami, jako je nedostatečné pochopení socioekonomické a environmentální hodnoty medvědů, nadměrné odhady rizika útoků medvědů vedoucích k nižší toleranci vůči medvědům a vysoká úmrtnost související s dopravou spojená se zvýšenou fragmentací stanoviště v důsledku rostoucí dopravní infrastruktury a urbanizace.

Cíle: Hlavním cílem projektu LIFE DINALP BEAR bylo vytvořit strategičtější přístup k ochraně, řízení a monitorování populací medvědů hnědých ve Slovinsku, Chorvatsku, Itálii a Rakousku. Mezi další klíčové cíle patřilo snížení konfliktů mezi lidmi a medvědy a podpora lepšího soužití mezi medvědy a lidmi. Konečným cílem bylo podpořit přirozenou expanzi medvěda hnědého z Dinárských hor do Alp.

Výstupy: V rámci projektu byly vypracovány plány řízení pro populaci medvěda hnědého ve Slovinsku a Chorvatsku. Populace medvědů ve Slovinsku za posledních 10 let vzrostla o 40% a aby se zajistilo pokračování tohoto trendu, projekt zavedl řízení a monitorování medvědů hnědých přes severní Dinárské hory a Alpy ve čtyřech sousedních zemích: Chorvatsko, Slovinsko, Rakousko a Itálie. Projekt dále provedl opatření na ochranu populací ovcí před pleněním medvědů, což vedlo k 43% snížení výskytu. Chovatelé ovcí a včelaři, kteří prostřednictvím projektu obdrželi ochranné vybavení, hlásili pokles ročních škod o 97,5%.

Celkově ve Slovinsku a Chorvatsku pomohly projektové akce snížit úmrtnost medvědů na silnici o 25% v období 2016–2018 ve srovnání s obdobím 2013–2015, a to navzdory nárůstu populace medvědů. Na zmírněných silničních a železničních úsecích ve Slovinsku a Chorvatsku se ve stejném období snížila úmrtnost medvědů o 63%. Ve Slovinsku bylo navíc vyrobeno 143 kontejnerů na odpadky odolných vůči medvědům (100 předpokládaných), včetně: 68 inovativních boxů  a 75 malých kontejnerů na odpadky odolných vůči medvědům. V Chorvatsku bylo na vybraných místech na dálnici Rijeka – Záhřeb postaveno 26 medvědi odolných kontejnerů.

Dalším výstupem projektu bylo zahrnutí prostorových požadavků na medvědy do studií posuzování vlivů na životní prostředí a identifikace klíčových oblastí stanovišť pro propojení. Odborníci z veřejné správy byli dodatečně vyškoleni v monitorování medvědů, hodnocení škod a prevenci škod. Nakonec přes 70 společností, které vyrábějí více než 100 produktů a služeb, požádalo o označení „bear-friendly“ ve Slovinsku a Chorvatsku a téměř 90 000 položek získalo štítek.

Projekt zvýšil povědomí v regionu o výzvách ochrany medvědů, produkoval řadu tištěných materiálů a organizoval aktivity jako přednášky, workshopy, výstavy. Odezva veřejnosti byla výjimečná a mediální zprávy o medvědech v oblasti projektu (celkem více než 350) byly do značné míry pozitivní. Ve školách, školkách a skautských a ekologických organizacích se uskutečnilo celkem 77 workshopů, kterých se zúčastnilo 1 535 studentů, 396 skautů a 4 500 návštěvníků skautských akcí, zatímco 83 veřejných akcí o projektu přilákalo 30 596 návštěvníků.

Aktualizace plánů řízení v Itálii a Chorvatsku zajišťuje pokračování mnoha aspektů projektu. Projekt přispěl k vytvoření dvou opatření (ochrana hospodářských zvířat pomocí elektrických plotů a hlídacích psů) v slovinském plánu rozvoje venkova EU (PRV) financovaného z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV). Elektrické ploty jsou dotovány státem. Původně plánovaný rozsah Pokynů pro společné řízení populace medvědů hnědých severských Dinaric s důrazem na management populace alpských medvědů hnědých se na platformě WISO významně rozšířil – byly přijaty na úrovni Alpské úmluvy pro všechny její členy. Pokyny pro medvědí intervenční skupiny byly schváleny všemi partnery projektu a implementovány v projektových oblastech v Itálii, Rakousku, Slovinsku a Chorvatsku.

Název projektu: LIFE DINALP BEAR – Population level management and conservation of brown bears in northern Dinaric Mountains and the Alps

Číslo projektu: LIFE13 NAT/SI/000550

Lokalizace: Kärnten(Österreich) Mediterr. Croatia (CRO)(Croatia Hrvatska) Trentino-Alto Adige(Italia) Veneto(Italia) Friuli-Venezia Giulia(Italia) Pomurska(Slovenia Slovenija) Podravska(Slovenia Slovenija) Koroska(Slovenia Slovenija) Savinjska(Slovenia Slovenija) Zasavska(Slovenia Slovenija) Spodnjeposavska(Slovenia Slovenija) Gorenjska(Slovenia Slovenija) Notranjsko-kraska(Slovenia Slovenija) Goriska(Slovenia Slovenija) Obalno-kraska(Slovenia Slovenija) Jugovzhodna Slovenija(Slovenia Slovenija) Osrednjeslovenska(Slovenia Slovenija) Extra-Regio(Slovenia Slovenija) Associated Slovenia (SLO)(Slovenia Slovenija)

Příjemce: ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE

Trvání projektu: červenec 2014 – červen 2019

Rozpočet projektu: 5,987,478.00 €

Příspěvek LIFE: 4,149,202.00 €

Webová stránka: https://dinalpbear.eu/en/