Školící program a program prevence lesních požárů – Maďarsko

Environmentální problém: Výskyt lesních požárů se v posledních několika desetiletích v Maďarsku značně zvýšil. Je to způsobeno klimatickými extrémy, menším množstvím srážek, nárůstem průměrné roční teploty a řadou zim bez sněžení. Výsledkem je prodloužení doby požáru. Zvýšila se nejen frekvence požárů, ale také jejich intenzita a rychlost šíření. To platilo zejména během extrémně horkých letních obdobích posledních let. Při těchto intenzivních lesních požárech je spálena větší oblast, protože je těžší uhasit. Požáry mají zvýšený negativní dopad na vegetaci i na strukturu lesů.

Cíle: Celkovým cílem FIRELIFE bylo zlepšit účinnou, aktivní a trvalou prevenci lesních požárů v Maďarsku. Cílem projektu bylo poskytnout cílené informace a zprávy na základě aktuálního komunikačního rámcového plánu, přičemž cílové skupiny byly rovněž zapojeny prostřednictvím osobního kontaktu. Protože 99% lesních požárů je způsobeno lidskou činností v Maďarsku, cílená a okamžitá komunikace může účinně snížit počet lesních požárů. Cílem bylo uspořádat školení pro učitele, sociální pracovníky a pečovatele statků, jakož i pro odborníky na prevenci lesních požárů (lesníci, ochranáři, hasiči). Kurzy byly navrženy tak, aby budovaly vztahy a zlepšovaly mezi agenturní spolupráci v oblasti prevence lesních požárů.

Výstupy: Projekt FIRELIFE dosáhl svých cílů posílení účinné, proaktivní a kontinuální prevence lesních požárů v Maďarsku zavedením Komunikačního programu prevence lesních požárů.

Příjemce projektu zejména vytiskl a distribuoval 250 000 letáků a informačních listů, 5 000 000 brožur a letáků obsahujících informace o lesních požárech a vydal 36 500 vzdělávacích povídek. Bylo poskytnuto celkem 31 televizních a 11 rozhlasových rozhovorů, které oslovily 2 miliony lidí. Kromě toho bylo publikováno 25 článků o prevenci lesních požárů, které byly citovány na 875 různých online platformách.

Pracovníci projektu kontaktovali přímo 59 000 lidí a zúčastnili se 60 akcí (celkem 117 dnů akce). Přibližně 32 000 dětí dokončilo dobrodružnou stezku projektu, inovativní nástroj prevence lesních požárů a 2 000 informačních značek a 73 000 plakátů vidělo přibližně 1,5 milionu lidí. Školení pořádaných během projektu se zúčastnilo 950 úředníků.

V důsledku projektu se v Maďarsku snížil počet lesních požárů a velikost oblastí spálených lesními požáry. Došlo k prudkému poklesu velikosti spálené oblasti na jeden požár. V roce 2012 činil průměr 5 ha / lesní požár, zatímco v roce 2018 to byl pouze 1 ha / lesní požár. Během jarní požární sezóny od roku 2012 do roku 2018 poklesl počet požárů za jednotlivé dny požárního nebezpečí o 30%, zatímco spálená plocha poklesla o 70%. Během letní požární sezóny je z poměrů intenzity jasně patrný klesající trend, a to jak z hlediska počtu požárů, tak z hlediska spálené oblasti.

Název projektu: FIRELIFE – Hungarian forest fire prevention and training program
Číslo projektu: LIFE13 INF/HU/000827
Lokalizace: Kozep-Magyarorszag(Hungary Magyarország) Kozep-Dunantul(Hungary Magyarország) Nyugat-Dunantul(Hungary Magyarország) Del-Dunantul(Hungary Magyarország) Eszak-Magyarorszag(Hungary Magyarország) Eszak-Alfold(Hungary Magyarország) Del-Alfold(Hungary Magyarország) Extra-Regio(Hungary Magyarország) Associated Hungary (H)(Hungary Magyarország)
Příjemce: National Food Chain Safety OfficeForestry Directorate
Trvání projektu: červenec 2014 – leden 2019
Rozpočet projektu: 943,830.00 €
Příspěvek LIFE: 458,002.00 €

Webová stránka: http://erdotuz.hu/mainpage/