V rámci projektu Jedna příroda byl vydán leták „Kde má přednost příroda“

Česká společnost široce podporuje ochranu přírody, přesto podle posledních sociologických průzkumů v klíčových termínech stále tápe. Většina Čechů nerozumí pojmům, jako je biodiverzita či co se skrývá pod označením Natura 2000, ani jak se jednotlivé kategorie chráněných území od sebe liší či se naopak prolínají. Projekt Jedna příroda se proto zaměřuje také na rozšiřování povědomí veřejnosti v této oblasti.

V loňském roce členové projektového týmu připravili leták Kde má přednost příroda, který stručně představuje jednotlivé kategorie chráněných území u nás, jejich specifika, nenahraditelné přínosy i způsoby, jak o ně pečujeme.

Je k dispozici v elektronické podobě.  Tištěnou verzi si od jara budete moci prohlédnout třeba jako návštěvník v některém Domu přírody Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Více informací o projektu naleznete na webové stránce https://www.jednapriroda.cz/