Veletrh LIFE projektů

 U příležitosti NGOmarketu se uskutečnil pražský „Veletrh LIFE projektů“. Šlo o unikátní akci, na níž představili úspěšní řešitelé zahraniční i české projekty LIFE. Prezentace byly zaměřeny zejména na evropskou přidanou hodnotu projektů a potenciální networking s realizovanými nebo připravovanými projekty.

 

Účastníci z Čech, Slovenska, Maďarska, Německa a Rakouska představili čtrnáct projektů především neziskových organizací, které byly zaměřeny zejména na prioritní oblast Příroda a biodiverzita (NAT/BIO) a na několik informačních projektů (INF, GIE a GIC).

Veletrh byl určen ke vzájemnému předávání zkušeností, navazování budoucí spolupráce i využití výsledků probíhajících projektů a mohl by inspirovat zájemce o grant z programu LIFE. Například v tom, jak napsat úspěšný projekt.

Seznam prezentovaných projektů:

LIFE12 NAT/SK/001155  Ochrana ptáků v CHVÚ Ostrovné lúky (odkaz)

+ další LIFE projekty NNO „Bratislavské regionální ochranářské sdružení (BROZ)“

LIFE13 NAT/SK/001272  LIFE Energy – Energie v krajině – elektrické vedení a ochrana prioritních druhů ptáků na územích Natura 2000 (odkaz)

+ další LIFE projekty NNO „Ochrana dravců na Slovensku“

LIFE13 NAT/HU/000081
ROLLER LIFE – Ochrana Mandelíka hajního (Coracias garrulus) v Karpatské kotlině (odkaz)

LIFE/NAT/HU/000926 REDFOOT – Ochrana poštolky rudonohé (Falco vesperitus) v Karpatské kotlině (odkaz)

LIFE14 GIE/DE/000490
LIFE CLEAN HEAT: Snižování pevných částic vznikajících spalováním dřeva (odkaz)

LIFE12 BIO/AT/000143 LIFE Northern Bald Ibis – Důvod pro naději – Reintrodukce Ibise skalního v Evropě (odkaz)
LIFE12 INF/AT/000369
EKO-LIFE – Experimenting and communicating sustainable lifestyles to promote Energy Autonomy (odkaz)

LIFE12 NAT/CZ/000629
LIFE Beskydy – Záchrana smilkových trávníků v EVL Beskydy (odkaz)
LIFE11 NAT/CZ/000490
LIFE CORCONTICA – Obnova lučních a říčních biotopů v evropsky významné lokalitě Krkonoše (odkaz)
LIFE09 NAT/CZ/000363
Lounské Středohoří Steppe – Aktivní ochrana evropsky významných lokalit s teplomilnými společenstvy a druhy v Lounském středohoří (odkaz)
LIFE10 ENV/CZ/000651
MEDETOX – Inovativní metody monitorování emisí naftových motorů v reálném městském provozu (odkaz)

 

Bližší informace o programu LIFE jsou dostupné na http://www.mzp.cz/cz/komunitarni_program_life