Program LIFE na veletrhu VVVI v Brně

Program LIFE se v březnu prezentoval v Brně na 1. ročníku Veletrhu Věda Výzkum Inovace. Komunitární program LIFE finančně podporuje uvádění inovací do praxe, a to takových, které se zabývají řešením environmentálních problémů. Za dobu existence programu LIFE z něj bylo podpořeno více než 4000 projektů zabývajících se ekoinovacemi stejně jako ochranou životního prostředí a klimatu.

Ministerstvo životního prostředí jakožto národní kontaktní místo programu LIFE v ČR mělo na veletrhu svůj výstavní prostor v rámci sekce Podpora vědy a výzkumu (nedaleko pódia C), kde uvítalo zájemce o základní informace o programu LIFE i zkušené předkladatele projektů. http://www.vvvi.cz/docs/Plan_vystavnich_ploch_VVVI.pdf

Veletrh se konal na brněnském výstavišti BVV (Výstaviště 405/1, 603 00 Brno, Česká republika). http://vvvi.cz/

Kromě prezentací programu LIFE proběhla prezentace projektu LIFE Medetox, který se již od roku 2010 zabývá inovacemi v měření emisí naftových motorů, a projektu LIFE2Water, který se věnuje dočišťování odpadních vod.

http://www.medetox.cz/hlavni-stranka/

http://www.life2water.cz/