Evropská komise vyhlásila výzvu k předkládání žádostí do programu LIFE

Evropská komise vyhlásila 19. května výzvu k předkládání žádostí do programu LIFE v roce 2016. Výzva platí pro podporu tradičních, přípravných a integrovaných projektů a projektů technické asistence pro integrované projekty. Program LIFE je nástroj EU pro financování aktivit souvisejících se životním prostředím a klimatem, poskytující členským státům podporu v celkovém objemu 3,46 miliardy eur v letech 2014-2020.

 

Předložení projektových návrhů do výzvy je základním krokem k získání finančních prostředků z programu LIFE. Výzva je otevřená do začátku září. Žádosti musí předkladatelé adresovat přímo Evropské komisi, která zajišťuje i jejich hodnocení. Příprava projektu je administrativně i časově náročná a může zabrat několik měsíců. Hodnocení podaných projektů trvá zhruba do jara následujícího roku. Vytvoření žádosti i přípravu projektu mohou zájemci konzultovat na Ministerstvu životního prostředí, které je národním kontaktním místem programu LIFE v České republice. Všechny projekty LIFE musí vykazovat evropsky přidanou hodnotu a být udržitelné a uplatnitelné v jiných regionech či zemích EU.

 Podporovanými projekty jsou projekty zaměřené:

  • na testování inovativních technologií, metod a postupů v ochraně životního prostředí a klimatu napříč všemi složkami životního prostředí,
  • na obnovení managementu prioritních druhů/stanovišť na území NATURA 2000 a ptačích oblastí,
  • na informační a komunikační projekty zaměřené na zvyšování povědomí o otázkách životního prostředí, podpory dodržování legislativy spojené s životním prostředím a klimatem a propagace lepšího řízení v oblasti životního prostředí,
  • na projekty na podporu zmírňování dopadů a adaptační opatření na změnu klimatu.

Program LIFE je komplementární vůči ostatním finančním mechanismům EU i národním zdrojům financování. Míra kofinancování projektů LIFE z EU činí 60-75 %. Výše příspěvku Evropské komise na jeden tradiční projekt dosahuje zhruba 1-3 milióny EUR. Zbývajících 25-40 % výdajů musí být uhrazeno z vlastních zdrojů příjemců mimo prostředky získané z jiných fondů EU. Běžná doba realizace projektu činí 5-6 let.