Financování projektu

Buď financování z LIFE, nebo…

Žadatelé o financování z programu LIFE musí v projektové žádosti předkládané do programu LIFE jasně zdůvodnit, že jejich projekt nelze financovat z jiných evropských zdrojů (včetně operačních programů). Jinými slovy, můžete-li k financování svého projektu využít jiné finanční nástroje nebo programy EU, nemůžete žádat o podporu z programu LIFE. Kromě možnosti získat finanční prostředky od EU je možné využít i neunijní zdroje (národní/státní, regionální, soukromé aj.). Průměrná výše rozpočtu schváleného tradičního projektu se pohybuje mezi 1-3 mil. €. Délka realizace projektů trvá v průměru od tří do sedmi let.

Národní kofinancování
Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje každoročně národní výzvu na kofinancování tradičních projektů předkládaných do evropské výzvy LIFE. Maximální možná míra kofinancování ze státního rozpočtu činí na jeden projekt až 20 % z celkových způsobilých nákladů projektu a současně ne více než 12 miliónů korun. Rovněž MŽP nabízí i finanční prostředky na uhrazení vzniklých výdajů spojených s přípravou projektových žádostí.  A to až do výše 2000 000 či 240 000 korun (dle podprogramu).