Archiv 2021

Prezentace z píšícího semináře k evropské výzvě 2021

FAQs_LIFE-2021-Calls_last-update published-23.11.2021

 

Evropská výzva – vyhlášena 13. 7. 2021

User manual – Proposal – Submission Service

Online manual– EU Funding & Tenders

The Funding & tenders Portal for beginners – video prezentace

Model Grand Agreement

FAQs_LIFE-2021-Calls_last-update published-23.11.2021

Kde najít potřebné dokumenty v novém portálu

Kde najít partnera pro svůj projekt?

 

Národní výzva na přípravu a realizaci projektů v programu LIFE – vyhlášeno 30. 6. 2021

Národní výzva LIFE 2021

Národní výzva LIFE 2021_Příloha 1 Žádost o podporu

Národní výzva LIFE 2021_Příloha 2 Koncept hlavní žadatel

Národní výzva LIFE 2021_Příloha 3 Koncept partner

 

Pokyny a formuláře na podporu přípravy projektové dokumentace:

NV 2021_pokyny_příprava projektové dokumentace

NV 2021_Příloha č. 1_Žádost_podpora přípravy PD

NV 2021_Příloha č. 2_Pracovní_výkaz

NV 2021_Příloha č. 3_Soupis_ osobních_výdajů

NV 2021_Příloha č. 4_Soupis_uhrazených_přímých_výdajů

NV 2021_Příloha č. 5_Čestné prohlášení

 

Prezentace z informačního semináře (22.7. a 27. 7. 2021)

Národní výzva LIFE 2021 Informační seminář

Výzva k předkládání žádostí o podporu z národních zdrojů alokovaných pro program LIFE pro partnery realizovaných projektů (LIFE Partner) – vyhlášeno 17. 5. 2021

Národní výzva LIFE Partner 2021

LIFE Partner – Příloha 1_Žádost o podporu 2021

LIFE Partner – Příloha 2_Popis projektu 2021