Pro záchranu ohroženého brouka páchníka

Na podzim proběhne v Evropsky významné lokalitě Poodří výsadba mladých stromků. Vedle topolů, dubů a vrb zde nově porostou také staré odrůdy hrušní. Jejich první výsadba proběhne letos v říjnu v Jeseníku nad Odrou. O měsíc později arboristé v Bernarticích ořežou vrby, v průběhu několika let také pomohou lípám od jmelí a ošetří staré duby, aby jim prodloužili život.

Akce proběhne v rámci projektu LIFE „Osmoderma in SCI Poodří“, jehož hlavním cílem je zajistit kontinuitu výskytu páchníka hnědého (Osmoderma eremita) v Evropsky významné lokalitě Poodří. Poodří je jednou z nejvýznamnějších oblastí výskytu páchníka na Moravě. Přežíval tady po staletí díky tradičnímu udržování rozvolněné lužní krajiny. Teď má však namále, protože poslední zbytky starých, solitérně rostoucích dutých stromů z krajiny mizí. Nepodaří-li se nastartovat management jejich pravidelné údržby, zejména hlavatých vrb, které potřebuje páchník k životu, a propojit malé vymírající populace prostřednictvím nových výsadeb, budou počty páchníka v Poodří v následujících letech stále klesat.

„Brouka páchníka jsme si vybrali za symbol naší práce v Poodří. Je velice vzácný – přežívá pouze v místech se zachovalou a čistou přírodou, kterých v Evropě není mnoho. Rozšíření páchníka bude důkazem, nakolik jsme přírodě pomohli,“ říká vedoucí projektu Marcela Klemensová z Arniky.

Koordinujícím příjemcem projektu je ARNIKA-Centrum pro podporu občanů, a partnery Fundacja Ekorozwoju z Polska, Ostravská univerzita, ČSOP Studénka a Ministerstvo životního prostředí. Pětiletý projekt s rozpočtem zhruba 25 milionů korun spolufinancuje Evropská komise v rámci programu LIFE a české Ministerstvo životního prostředí.