LIFE ve filmu

Inspirací a zdrojem zkušeností je pro všechny zájemce o program LIFE v České republice nový film z dílny Ministerstva životního prostředí. Půlhodinový dokument představuje pět projektů, které úspěšně prošly nebo ještě procházejí realizací na území České republiky.

Autoři filmu se snaží na jejich dobrém příkladu ukázat všem, kteří mají dobrý nápad, že se vyplatí do podobných projektů investovat čas i energii, i když na začátku vypadá všechno příliš komplikovaně.

Příběhy z různých koutů naší republiky ukazují na konkrétních projektech, že jde sice o běh na dlouhou trať, ale výsledek stojí za to. Dokument ukazuje, co všechno se v rámci projektů podařilo, čím přispěly ke zlepšení životního prostředí v daném regionu, jak pomohly ohroženým živočichům nebo přírodě v projektových lokalitách nebo jak se daří pro budoucí pokolení vybudovat a zachovat chráněná místa patřící do území NATURA 2000.

Ve filmu uvidíte příběhy projektů LIFE Beskydy – Záchrana smilkových trávníků, LIFE Corcontica – Obnova lučních a říčních biotopů, Military LIFE for Nature – Zlepšení podmínek pro evropsky významné druhy a typy přírodních stanovišť v opuštěných vojenských prostorech, LIFE MEDETOX – Inovativní metody monitorování emisí z naftových motorů v reálném městském provozu a LIFE České středohoří – Aktivní ochrana evropsky významných teplomilných stanovišť a druhů v Českém středohoří.

Dokument najdete na webových stránkách programu LIFE. Nebo ho můžete zhlédnout níže.