Super půda: jak LIFE chrání citlivou pokožku Země

Na půdě jsme závislí – poskytuje nám potraviny, vodu, energii i prostor pro rekreaci. Půda nás také chrání před změnou klimatu a zvyšuje biologickou rozmanitost. Přesto se tento drahocenný zdroj stále zhoršuje lidskou činností. Existuje však několik projektů LIFE, které chrání to, co leží pod našimi nohama.

EU to s půdou myslí vážně a její tematická strategie pro půdu si klade za cíl zajistit, aby byly evropské půdy zdravé a mohly podporovat lidské činnosti a ekosystémy. Strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030 si stanovila za cíl zastavit degradaci půdy a chránit půdní zdroje.

Mezitím Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO) pořádá 5. prosince výroční Světový den půdy 2020. Při této příležitosti uvádíme několik projektů LIFE zaměřených na udržení půdy naživu a ochranu její rozmanitosti.

Přehled projektů včetně stručného popisu naleznete na stránkách Evropské komise.