Projekt LIFE for Mires – Spolupracujeme s lesníky a vodohospodáři

Exkurze na revitalizovaná prameniště

V minulém týdnu (pozn.: v druhé polovině května) jsme připravili exkurzi na obnovené lokality pro skupinu odborníků ze státního podniku Lesy České republiky. Zúčastnili se lesníci, správci toků, i administrativní pracovníci, kteří společně pracují na projektech obnovy vodního režimu v lesních porostech. Právě proto jsme představili dvě projektové lokality na Stožecku, na nichž jsme loni rušili odvodnění v zalesněných svahových prameništích, avšak jsou nadále určeny k aktivnímu lesnickému managementu. Chtěli jsme tedy demonstrovat, že obnova vodního režimu a lesnická činnost se nevylučují. Jako příklad osvědčeného a vhodného postupu revitalizace menších toků jsme zvolili potok Hučinu, který po sedmi letech od revitalizace vypadá, jako by nikdy neexistovalo období, kdy tekl rovným kanálem převedeným v okraj louky. Příjemnou atmosféru dne násobily zajímavé diskuze nad tématem vody v krajině.