Pozvánka na závěrečnou konferenci projektu Military LIFE for Nature ve dnech 2. – 3. 9. 2021

Projekt Military LIFE for Nature je zaměřen na přírodně cenné opuštěné vojenské prostory, které jsou svým významem srovnatelné s nejcennějšími českými chráněnými územími. Snaží se zde demonstrovat tři možné managementové přístupy, které ukazují, jak tato území zachránit. Záměrem je zajistit vhodnou péči o přírodovědně mimořádné cenné lokality a tím vytvořit podmínky pro zlepšení stavu dvou vzácných druhů – přástevníka kostivalového a koniklece velkokvětého – a stavu sedmi typů evropsky významných přírodních stanovišť. Z toho je jeden druh a dva typy přírodních stanovišť prioritní v pěti projektových územích využívaných v minulosti armádou k vojenskému výcviku. Jde o lokality Pánov u Hodonína, Načeratický kopec u Znojma, Mašovickou střelnici a Havranické vřesoviště v Národním parku Podyjí a Blšanský chlum u Loun. V závislosti na potřebách dané lokality a na místních geografických, sociálních a ekonomických podmínkách, jsou na území vybraných bývalých vojenských cvičišť a tankodromů využívány tři základní regulační managementové přístupy pro udržení nelesních stanovišť – narušení (disturbance) vegetace a svrchní vrstvy půdy pojezdy vojenské techniky, dále pastva „divokých“ koní a pastva smíšeným stádem ovcí a koz. Tyto tři strategie jsou v rámci projektu sledovány a vyhodnocovány s cílem odpovědět na otázku, jaká jsou jejich pozitiva a negativa pro management cílových stanovišť udržovaných v minulosti jinými typy disturbancí. A především, jak výrazně mohou přispět k ochraně chráněných druhů – přástevníka kostivalového a koniklece velkokvětého.

Více informací na http://www.beleco.cz/militarylife/