Program LIFE již zná nejlepší projekty za rok 2018

Během největší akce zaměřené na životní prostředí v Evropě – EU Green Week – byli vyhlášeni vítězové letošních cen LIFE Awards pro rok 2018. Čtyři vítězové pocházejí z Itálie (kategorie Příroda), ze Španělska (kategorie Životní prostředí), z Řecka (kategorie Klima) a z Kypru (Citizens´prize).

 

LIFE AWARDS

Z patnácti finalistů byly vybrány tři výjimečné projekty. Ceny udělil Daniel Calleja Crespo, generální ředitel generálního ředitelství Evropské komise pro životní prostředí, a Yvon Slingenberg, ředitelka pro mezinárodní mainstreaming a koordinaci politik, generální ředitelství pro klima. Vítězné projekty přispívají ke zlepšení v rámci environmentální, ekonomické, ale i sociální oblasti. Přičemž zvláštní pozornost byla věnována kritériím jako inovace, reprodukovatelnost, význam pro politiku a nákladová efektivnost.

 

LIFE Award pro přírodu: 

LIFE WOLFALPS (Itálie) – koordinované akce na ochranu přírody v alpských regionech Francie, Itálie a Slovinska. Minimalizace konfliktů s lidmi pomohla zvýšit počet balíčků vlků a rozsah druhů. Díky minimalizace konfliktů s lidmi začala narůstat populace vlků.

 

LIFE Award pro životní prostředí:

LIFEAGROINTEGRA (Španělsko) – projekt ukázal, že integrovaná ochrana proti škůdcům je životaschopnou alternativou chemických pesticidů na farmách. Užívání pesticidů  bylo v pilotních oblastech sníženo téměř na polovinu a to díky tomu, že se např. farmáři zaměřili na přirozené predátory, zakrývali plodiny a jiné metody.

 

LIFE Award pro klima:

oLIVE-CLIMA (Řecko) – v rámci projektu došlo k úzké spolupráci se zemědělci v Řecku na posílení čisté ekosystémové rovnováhy uhlíku prostřednictvím udržitelných zemědělských technik, které jsou přizpůsobeny změně klimatu. Byly revidovány aspekty programu rozvoje venkova v zemi, aby byly zohledněny poznatky projektu.

 

LIFE Citizen’s Prize

V návaznosti na výběr národních kontaktních míst LIFE bylo 9 z 15 finalistů vybráno do soutěže o občanskou cenu LIFE Citizen, pro kterou hlasovala široká veřejnost. Vítězem Ceny LIFE Citizen je projekt LIFE + SMARTPV. Projekt spojil kolem 300 majitelů solárních panelů na Kypru v decentralizované energetické síti, což zlepší solární energii. Kyperské orgány rozšířily platební režim používaný pro pilotní síť na všechny majitele solárních panelů v zemi.