21. května je den sítě NATURA 2000

Natura 2000 je největší sítí na světě, která chrání ohrožené druhy a stanoviště v Evropě. Projekty LIFE také pomáhají chránit druhy a stanoviště a dosáhnout příznivého stavu ochrany ohrožených rostlin a živočichů. Na webové stránce Evropské komise je představeno devět projektů LIFE, které se podílejí na záchraně životního prostředí. Které to jsou se můžete podívat na Evropské krásy: 9 velkolepých míst v EU, kde probíhají projekty LIFE.