Přihlašte se na webináře

Odvětví využívání půdy je klíčem k dosažení klimaticky neutrální ekonomiky. Program LIFE i program Horizont 2020 poskytují finanční podporu projektům v oblasti zemědělství a lesnictví. Generální ředitelství Evropské komise pro opatření v oblasti klimatu a EASME organizují řadu webinářů s cílem představit úspěšné projekty LIFE a Horizont 2020 v oblastech zemědělství, potravinářských systémů, lesnictví a biohospodářství. Na těchto online akcích se představí zástupci projektů, odborníci z institucí a agentur EU a další klíčové zúčastněné strany. Budou diskutovat o osvědčených postupech, získaných zkušenostech a budoucích politických iniciativách.

Program webinářů včetně odkazu na přihlášení naleznete na https://ec.europa.eu/easme/en/climate-neutral-food-and-wood-showcasing-best-climate-practices-agriculture-forestry-food-systems