Nejčastější dotazy související s dopadem Covid-19 na projekty LIFE

Evropská komise na webových stránkách programu LIFE zveřejnila často kladené otázky týkající se dopadu Covidu-19 na průběh a realizaci projektů LIFE. Dotazy jsou rozděleny do třech kategorií – podávání zpráv a formální korespondence, trvání projektu a náklady.

Informace jsou k dispozici na webové stránce Evropské komise.