V Praze se uskuteční specifický seminář k programu LIFE

Národní kontaktní místo, Ministerstvo životního prostředí, pořádá specifický semináře pro zájemce o podání projektové žádosti do programu LIFE. Seminář přispěje ke zvýšení kvality podaných žádostí do tohoto programu.

Tento rok se uskuteční 25. dubna v Praze a účastníci zde získají informace o programu, projektových tématech nebo o přípravě, administraci a hodnocení projektů. Kromě kvalifikované pomoci při rozhodování o podání žádosti do programu LIFE je seminář především zaměřen na zvýšení kvality podaných projektových dokumentací. Současně se stávajícím systémem finanční podpory je cílem pořádání semináře dosáhnout toho, aby příprava projektových žádostí byla ze strany žadatelů systematičtější.

Seminář je určen zájemcům, kteří program LIFE již znají a zajímají se o novinky pro letošní rok. Jednou z takových zásadních nových informací je změna v systému podávání projektových žádostí do evropské výzvy. V podprogramu Životní prostředí dojde k dvoustupňovému přihlašování, což znamená, že žádosti budou nově podávány ve dvou fázích. V první fázi předloží žadatelé koncept, a pokud bude schválen, postoupí do druhé fáze, kdy předloží úplný návrh upravený na základě připomínek z prvního kola. Brusel si od této změny slibuje, že dojde ke zjednodušení postupu pro předkládání projektů v rámci podprogramu Životní prostředí.

Seminář cílí na podnikatele a představitele středních a malých firem (oblast odpadového hospodářství, zemědělství, chemie, ovzduší, vody apod.), dále na zájemce z řad neziskových organizací, univerzit, výzkumných institucí, správ národních parků a chráněných krajinných oblastí nebo veřejné správy, a také na vědecké a výzkumné instituce, průmyslové svazy nebo města.