„Píšící seminář“ pro zájemce o program LIFE

Seminář pro zájemce o program LIFE se uskuteční 18. – 19. 8. 2016 ve Veselí nad Moravou (http://vis.bilekarpaty.cz/). Jedná se o další akci, kde je možné získat praktické informace o programu a o tom, jak se vyvarovat chyb při přípravě projektových návrhů do evropské výzvy LIFE 2016.

Seminář je organizován ve spolupráci s kolegy ze Slovenska a je určen pro české i slovenské zájemce. Hlavní témata? Jak správně vyplnit žádost a koncipovat projektový návrh, časté problémy projektů, příprava a administrace nebo hodnocení projektů LIFE.

Jako konzultanti budou k dispozici pracovníci národního kontaktního místa pro LIFE ČR a odborníci ze slovenského Ministerstva životního prostředí.

„Píšící seminář“ bude spojen s praktickou ukázkou projektů zaměřených na prioritní oblast Příroda a biodiverzita (NAT/BIO). Ve čtvrtek 18. 8. je po skončení semináře připravena exkurze projektu LIFE Motýli (http://www.ochranaprirody.cz/pece-o-prirodu-a-krajinu/programy-eu/life/life-motyli-cr-sr/) a v pátek 19. 8. proběhne v Bratislavě a okolí celodenní exkurze projektů organizace BROZ (http://www.broz.sk/aktualne-projekty).

 

Na výše uvedenou akci se můžete registrovat prostřednictvím tohoto webového formuláře.