Česko-slovenská spolupráce pomáhá v přípravě projektů LIFE

Co je program LIFE, jak připravit projektový návrh do evropské výzvy LIFE 2016 bez zbytečných chyb nebo jak správně formálně vyplnit žádost. To jsou některá z hlavních témat tzv. „píšícího semináře“ pro zájemce o program LIFE, který se konal ve dnech 18. a 19. 8. 2016 ve Veselí nad Moravou. První den se semináře zúčastnilo celkem 38 zájemců, návštěvu projektových lokalit si nenechalo ujít 25 osob.

Seminář se uskutečnil ve spolupráci se slovenskými partnery z komunitárního programu LIFE ze Slovenska a byl určen pro české i slovenské zájemce. Šlo o další z doprovodných aktivit k vyhlášení výzvy Evropské komise k předkládání žádostí do programu LIFE, které organizuje Ministerstvo životního prostředí, jako národní kontaktní místo pro LIFE ČR. Jako konzultanti vystoupili na tzv. píšícím semináři pracovníci národního kontaktního místa pro LIFE ČR a odborníci ze slovenského ministerstva životního prostředí. Právě přítomnost kolegů ze Slovenska, jejich interpretace zkušeností s programem LIFE Slovensko a informace o přeshraniční spolupráci přispěly k výměně zkušeností.

„Jejich cílem je motivovat co nejvíce českých žadatelů k předkládání projektových návrhů do tohoto programu a zároveň jim poskytnout co nejvíce rad a informací při podávání žádostí,“ říká ředitel odboru finančních a dobrovolných nástrojů MŽP Tomáš Kažmierski a pokračuje: „Tzv. píšící seminář měl tentokrát ryze praktické zaměření. Záměrem bylo účastníkům vysvětlit, jak chytře a jednoduše na program LIFE. Diskutovalo se o tom, jak správně koncipovat projektový návrh, o častých problémech projektů, o přípravě a administraci, interpretaci podmínek programu, ale také o hodnocení projektů LIFE nebo dalšího vývoje projektu po schválení žádosti. Konzultanti poskytli zájemcům rady při vyplňování údajů do elektronického systému eProposal a odpověděli na otázky z kontrolních seznamů, které jsou součástí Pokynů pro žadatele dané prioritní oblasti. Zájemci dostali i odpovědi na dotazy týkající se financování projektů. Informace získané na těchto seminářích pomohou žadatelům v lepší orientaci v programu LIFE a zároveň usnadní a zrychlí celý proces přípravy projektového námětu. Předložení kvalitně zpracovaného návrhu projektu do výzvy je totiž základním krokem k tomu, aby žadatelé získali finanční prostředky z programu LIFE.“

Účastníci semináře měli vedle odborných debat a přednášek možnost vidět i praktické ukázky projektů zaměřených na prioritní oblast Příroda a biodiverzita (NAT/BIO). Ve čtvrtek pro ně organizátoři připravili exkurzi projektu LIFE Motýli, během které účastníci navštívili lokality na pomezí Javorníku a Velké nad Veličkou. V pátek proběhla v Bratislavě a okolí celodenní exkurze projektů organizace BROZ. K vidění byly ukázky vodních revitalizací v projektovém území SKUEV Bratislavské luhy a významné projektové území SKUEV Děvínská Kobyla. Příprava a organizace návštěvy vybraných projektů LIFE byla hrazena v rámci projektu CZECH LIFE, který slouží na podporu technické asistence národního kontaktního místa pro LIFE v ČR.

IMG_2717OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAIMG_2743