Nové projekty v oblasti klimatu v rámci výzvy LIFE: žadatelé usilují o financování z EU ve výši téměř 500 milionů EUR

V reakci na evropskou výzvu programu LIFE pro projekty v oblasti klimatu pro rok 2020 Evropská komise obdržela 258 nových žádostí. To představuje 55 % nárůst oproti loňským číslům. Ukazuje také rostoucí odhodlání bojovat proti změně klimatu a přizpůsobit se jí. Žadatelé pocházejí ze všech členských států a předložené projekty mají odhadované celkové náklady přibližně 978 milionů EUR. Tuto celkovou částku lze rozdělit takto:

– 361 milionů EUR na přizpůsobení se změně klimatu – 110 žádostí

– 510 milionů EUR na zmírnění změny klimatu – 104 žádostí

– 107 milionů EUR na správu a informace v oblasti klimatu – 44 žádostí.

Kromě toho tyto potenciální projekty požadovaly od EU spolufinancování přibližně 498 milionů EUR. Jejich společná opatření mají za cíl snížit emise skleníkových plynů, zvýšit odolnost vůči změně klimatu a zvýšit povědomí a spolupráci při zmírňování změny klimatu. Toto kolo financování pomůže EU dosáhnout jejích cílů v oblasti klimatu stanovených v rámci Evropské zelené dohody.

Výzva k podávání tradičních projektů v oblasti klimatu pro rok 2020 byla uzavřena 6. října 2020. Žádosti budou následně vyhodnoceny a výsledky mohou žadatelé očekávat během únoru 2021.

Další výzva bude vyhlášena v dubnu 2021 na tomto webu.