Informační semináře k programu LIFE

Evropská komise 19. května vyhlásila výzvu k předkládání žádostí do programu LIFE v roce 2016. To dává zelenou zájemcům z řad veřejné správy, podnikatelských subjektů a neziskových organizací, aby odstartovali podávání žádostí o finanční podporu pro tradiční, přípravné a integrované projekty a projekty technické asistence pro integrované projekty. Národní kontaktní místo pro program LIFE souvislosti s vyhlášením výzvy pořádá několik informačních seminářů.

 

Semináře se budou konat v Praze 19. 5. 2016 v budově Ministerstva životního prostředí, v Českých Budějovicích 9. 6. 2016 v prostorách Krajského úřadu Jihočeského kraje, v Ostravě 13. – 14. 6. 2016 v prostorách Krajského úřadu Moravskoslezského kraje a v Brně 16. – 17. 6. 2016 v Knihovně Jiřího Mahena.
Pražský seminář bude zaměřen obecně a poskytne základní informace o finančních příležitostech, které nabízí program LIFE.

 

Na programu jednodenního setkání v Českých Budějovicích budou především informace o prioritních oblastech „Příroda a biologická rozmanitost“ (NAT/BIO), „Správa a informace v podprogramu Životní prostředí (GIE)“ a „Správa a informace v oblasti klimatu“ (GIC).

 

Dvoudenní informační seminář v Ostravě bude mít na programu rovněž prioritní oblasti „Příroda a biologická rozmanitost“(NAT/BIO), „Správa a informace v podprogramu Životní prostředí“(GIE) a „Správa a informace v oblasti klimatu“(GIC). Návštěvníci získají navíc informace o oblasti „Životní prostředí a účinné využívání zdrojů“(ENV) a o Podprogramu klima, které jsou důležité také pro ambiciózní /ekoinovační komerční/ subjekty zavádějící do praxe pilotní technologie nebo metody související s životním prostředím a klimatem. V rámci semináře bude možné klást dotazy k projektovým tématům, přípravě a administraci nebo hodnocení projektů LIFE. Na programu bude také prezentace úspěšně řešených projektů, podrobné informace k prioritním oblastem LIFE, seznámení s projektovými tématy a prezentace externího monitora projektů. Zájemci mají možnost zúčastnit se terénní EXKURZE projektu podpořeného z programu LIFE – Záchrana lužních stanovišť v povodí Morávky, který byl úspěšně realizován v prioritní oblasti NAT/BIO /více informací naleznete na http://life-moravka.kr-moravskoslezsky.cz/.
V Brně budou na semináři prezentovány informace o prioritních oblastech „Příroda a biologická rozmanitost“ (NAT/BIO), „Správa a informace v podprogramu Životní prostředí“(GIE) a „Správa a informace v oblasti klimatu“(GIC).
Také v rámci tohoto semináře budou prioritní oblasti ještě doplněny o oblast „Životní prostředí a účinné využívání zdrojů“ a Podprogram klima, které jsou podstatné pro subjekty, které zavádějí do praxe pilotní technologie nebo metody související s životním prostředím a klimatem.
Brněnský seminář dává možnost zúčastnit se terénní EXKURZE projektu podpořeného z programu LIFE – LIFE2Water, který probíhá od roku 2014 a spadá do prioritní oblasti ENV /další podrobnosti jsou k dispozici na http://www.life2water.cz/.

 

Na uvedené semináře se můžete přihlásit prostřednictvím webového formuláře