Adaptace na změnu

Přizpůsobování se změně klimatu

Na co lze čerpat

Podpora snah vedoucích ke zvýšení odolnosti na změnu klimatu.

Typy projektů

– demonstrační

– pilotní

– dobrá praxe

 

Kdo může žádat

Žádat mohou právnické subjekty registrované v EU.

 

Výše podpory

Výše podpory je maximálně 55 % (do roku 2017 60 %).

Horní a dolní limit není stanoven, (větší) šanci na podporu mají velké ambiciózní projekty za 25 – 70 milionů Kč.

Žadatelé se navíc mohou ucházet o národní podporu – až 20 % do výše 12 milionů Kč a až 200 – 240 tisíc Kč na přípravu projektových návrhů (dle podprogramu).

Příklady projektů

Zmírňování povodní a zatížení kanalizace – Polsko

Včasné varování před povodněmi a spolupráce s občany – Itálie