Archiv 2018

Národní výzva 2018

Národní výzva 2018

Příloha č. 1 Žádost o podporu 2018

Příloha č. 2 Harmonogram průběhu výzvy 2018

Příloha č. 3 Koncept projektového návrhu 2018

Příloha č. 4 Potvrzení o převzetí žádosti 2018

Přílohy č. 1, č. 3 a č. 4 jsou rovněž ke stažení ve formátu docx na webové adrese https://www.mzp.cz/cz/narodni_vyzva_life

Výsledek národní výzvy pro podprogram Životní prostředí

Specifický seminář Praha 25. 4. 2018

Program specifického semináře LIFE – Praha 25. 4. 2018

01 LIFE prioritní oblasti

02 Základní info-výzva EC_LIFE 2018

03 Narodní výzva LIFE 2018

04 Koncept note 2018

LIFE for Minuartia

Základní seminář Praha 4. 4. 2018

Program semináře LIFE Praha 4. 4. 2018

01 Základní informace k LIFE 2018

02 Evropská výzva LIFE 2018

03 Narodní výzva LIFE 2018

04 Koncept note 2018

 

Překlady programových dokumentů pro rok 2018

LIFE 2018 Pokyny pro žadatele pro NAT/BIO

LIFE 2018 Pokyny pro žadatele pro ENV

LIFE 2018 Pokyny pro žadatele pro GIE

LIFE 2018 Pokyny pro žadatele pro KLIMA

LIFE 2018 Pokyny pro hodnocení projektových návrhů podprogramu Životního prostředí

LIFE 2018 Pokyny pro hodnocení projektových návrhů podprogramu Klima

LIFE 2018 Model grantové dohody

 

Informativní přehled výzev komplementárních program (březen 2018)

Víceletý pracovní program LIFE 2018-2020

Přehled komplementárních programů k LIFE (duben 2018)

Přehled termínů výzev komplementárních programů (březen 2018)