Vyhlášení výsledků FOTOSOUTĚŽE pro projekty programu LIFE

Národní kontaktní místo programu LIFE, Ministerstvo životního prostředí, vyhlásilo fotosoutěž pro nejzajímavější fotografie z projektů LIFE na území České republiky.

Oslovili jsme třináct projektů a realizátoři devíti z nich poslali na MŽP téměř tři desítky fotografií. Z nich komise složená z členů týmu Czech LIFE vybrala tři nejlepší a určila konečné pořadí.

Posuzována byla především obsahová stránka došlých fotografií. Porota ocenila neobvyklý obrazový nápad nebo neotřelý pohled na výsledky projektu.

Nejlepší fotografie budou zveřejněny na webových stránkách programu LIFE a na facebooku MŽP.

Celkové výsledky fotosoutěže

  1. LIFE Water /11 bodů/
  2. LIFE Beskydy /9 bodů/
  3. LIFE Corcontica /7 bodů/

 

1. místo LIFE Water

1.místo LIFE WATER - archiv Aqua Procon

Název projektu: Ověření a vyhodnocení technologií pro terciární dočištění komunálních odpadních vod

Koordinující příjemce projektu: společnost Aqua Procon s.r.o.

Cílem tohoto projektu je uplatnění inovativních technologií na dočištění komunálních odpadních vod a jejich poloprovozní ověření tak, aby se přispělo k dosažení dobrého ekologického stavu vodních ekosystémů. K tomu byly navrženy a zkonstruovány pilotní jednotky využívající sonolýzy ozonu, ultrafiltrace a kombinace mikrofiltrace s UV zářením.

 

2. místo LIFE Beskydy

2.místo LIFE Beskydy - archiv Salamandr

Název projektu: Záchrana smilkových trávníků v EVL Beskydy.

Koordinující příjemce projektu: ČSOP Salamandr.

Celkovým cílem projektu je zlepšit kvalitu 292 ha smilkových trávníků v EVL Beskydy a zvýšit povědomí o jejich ohroženosti a významu. Do péče o luční porosty se zapojili hospodařící vlastníci smilkových trávníků. Kombinací několika způsobu hospodaření (pastvy, vyřezání náletu, kosení, mulčování atd.) ošetří celkem 45 ha cenných smilkových trávníků.

 

3. místo LIFE CORCONTICA

3.místo LIFE Concortica - archiv KRNAP

Obnova lučních a říčních biotopů v EVL Krkonoše: budoucnost smilkových trávníků, hořečku českého a vranky

Koordinující příjemce projektu: Správa Krkonošského národního parku

Projekt směřuje ke zlepšení péče o nejcennější horské louky, které dlouhodobě ztrácí svou bohatost, zarůstají a zanikají. Vedle stanovišť luk a pastvin projekt podporuje i jednotlivé druhy – hořeček mnohotvarý český, který se v současnosti vyskytuje pouze v Albeřicích a drobnou rybku vranku obecnou, jejíž populace v krkonošských tocích stagnuje. Smysl projektu tkví v podpoře lučních a říčních biotopů a obnově smilkových trávníků.