Udržitelné zemědělství: pomoc zemědělcům v EU přizpůsobit se změně klimatu

Extrémní povětrnostní jevy, jako je sucho a bouřky, mají zničující dopad na evropské zemědělství. Pro mnoho zemědělců mohou škody a ztráty ohrozit jejich samotnou existenci. Musí jednat rychle a chránit své živobytí před změnou klimatu. Tým společnosti LIFE AgriAdapt přišel s několika praktickými způsoby, jak pomoci farmářům vyrovnat se s tímto problémem.

Tým, který stojí za programem LIFE AgriAdapt, mezitím pomohl více než 120 farmám v Německu, Španělsku, Estonsku a Francii řešit problém změny klimatu. Jedním z takových farmářů je Beate Laible, která provozuje ornou farmu poblíž Heilbronnu na jihozápadě Německa. Zde se můžete dozvědět, jak přešla na ekologičtější zemědělství.