Projekt Jedna příroda – Nová metodická příručka se zaměřuje na lepší komunikaci s vlastníky a hospodáři v cenných územích

Kvalitně nastavená spolupráce a funkční vztahy mezi různými aktéry jsou alfou a omegou v péči o chráněná území. Proto díky projektu Jedna příroda vznikla metodika, která pomůže v lepší komunikaci zástupců orgánů ochrany přírody s vlastníky a hospodáři, kteří pečují o chráněná území (nejen) soustavy Natura 2000 u nás.

Metodika se zaměřuje na dobrou praxi v navazování a udržování férové komunikace a budování dlouhodobého partnerství mezi zástupci ochrany přírody a hospodáři, včetně shrnutí legislativních aspektů vzájemné spolupráce. Na jejím vzniku se podíleli odborníci z Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy (COŽP UK) a Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky (AOPK ČR).

Text metodiky se opírá zejména o zkušenosti samotných hospodářů a pracovníků ochrany přírody ze čtyř vybraných regionálních pracovišť AOPK ČR, se kterými vedli výzkumníci z COŽP UK během loňského léta sérii výzkumných rozhovorů. Velkou inspiraci přinesly také zahraniční odborná literatura a konzultace s vedoucími pracovníky AOPK ČR, kteří mají dlouholetou praxi ve vyjednávání péče o chráněná území.

Metodika nyní prochází testováním a interní revizí mezi pracovníky regionálních pracovišť AOPK ČR. Do budoucna bude k dispozici dalším orgánům ochrany přírody, jako jsou krajské úřady, správy národních parků nebo úřady vojenských újezdů, i jiným zájemcům. Věříme, že pomůže stávajícím i novým pracovníkům ochrany přírody v budování partnerství s místními vlastníky a hospodáři a v důsledku povede ke zkvalitňování péče o chráněná území.