Projekt CZ-SK South LIFE – Na našich lokalitách se počítají hořečky

Hořeček mnohotvarý český (Gentianella praecox subsp. bohemica) má v rámci naší květeny výjimečné postavení, neboť je endemitem Českého masivu s těžištěm výskytu v České republice s přesahem do severního Rakouska, Bavorska a jižního Polska. Právě tato květina je naším prioritním druhem. Její monitoring po celé České republice aktuálně provádí náš externí spolupracovník RNDr. Jiří Brabec.

Fotogalerii naleznete na https://www.south-life.cz/aktuality.html?a=6185-na-nasich-lokalitach-se-pocitaji-horecky

Informace o projektu CZ-SK South LIFE – https://www.south-life.cz/