Projekt CZ-SK South LIFE – Jarní vyhrabávky hořečků

Zásady obhospodařování

Lokality s výskytem hořečků je vhodné obhospodařovat sečí a pastvou. Tento způsob péče musí být ve většině případů doplněn odstraněním mrtvé biomasy a vrstvy mechorostů (např. zvláčením, velmi razantním vyhrabáním, vertikutací, aj.).

  • Přírodní památka Úbislav o rozloze 0,28 ha byla zřízena v roce 2011 z důvodu ochrany evropsky významné lokality. Předmětem evropské ochrany je právě výskyt hořečku mnohotvarého českého. Do péče o hořeček je zapojena celá rodina pana Maška.

  • Přírodní rezervace Tejmlov – Nad Zavírkou z hlediska druhové rozmanitosti a výskytu ohrožených druhů představují jeden z nejvýznamnějších nelesních vegetačních komplexů v jihočeském regionu. Kromě hořečku zde rostou desítky dalších vzácných rostlin, např. několik druhů orchidejí. S péčí o tuto lokalitu nám pomáhají významně stakeholdeři pan Mach a firma Farim s.r.o.

Zdroj: https://www.south-life.cz/aktuality.html?a=7051-jarni-vyhrabavky-horecku