Přípravné projekty LIFE pro Evropský sbor solidarity

Program LIFE podpoří nasazení Evropského sboru solidarity (European Solidarity Corps) v rámci Podprogramu životní prostředí. Přípravné projekty mají přispět k posílení kapacity EU k poskytování dobrovolnických služeb pro mladé lidí v celé Evropské unii. Zaměřuje se zejména na ochranu lokalit sítě Natura 2000, ochranu životního prostředí, obnovu přírodních území a ekosystémů a na budování kapacit ve stávajících projektech LIFE. Výzva je otevřena do 7. března 2017.

Text výzvy a další informace naleznete zde.