Pozvánka na online konferenci k projektu „Better Use of EU programmes under direct management in the Czech Republic“

Zveme Vás na závěrečnou on-line konferenci k projektu s názvem „Better Use of EU programmes under direct management in the Czech Republic“, která proběhne ve čtvrtek 14. října 2021 v čase 13:30 – 15:30 hod. Projekt byl podpořen z Programu na podporu strukturálních reforem (SRSP). Cílem projektu je navrhnout proces a metodologii pro zlepšení zapojení České republiky do unijních programů, které jsou přímo řízeny Evropskou komisí a u nichž ve srovnání s ESI fondy doposud nebyl plně využit jejich potenciál.

S úvodními projevy na konferenci vystoupí zástupce Evropské komise z DG REFORM a náměstkyně pro řízení Sekce koordinace evropských fondů a mezinárodních vztahů Ministerstva pro místní rozvoj Daniela Grabmüllerová. Samotný projekt a zejména jeho výstupy v podobě návrhu akčního plánu a sady doporučení pro intenzivnější využívání unijních programů v České republice představí zástupce zpracovatele, společnosti Deloitte. Závěrem proběhne diskuse účastníků konference nad projektovými výstupy.

Prosím o Vaši registraci do 12. října 2021  prostřednictvím mobilního telefonu / tabletu skrze následující QR kód:

Link do virtuálního prostoru (MS Teams) a podrobnou agendu spolu s podklady ke konferenci obdržíte na email uvedený v registračním formuláři.