Ohlédnutí za programem LIFE v roce 2021

Rok 2021 byl pro program LIFE rokem změn, i přest však pokračovaly snahy o šíření zeleného poselství mezi co nejširší veřejnost.

Došlo k následujícím změnám. Zaprvé, Evropská komise zvýšila financování programu LIFE na období 2021-2027 o téměř 60 % a rozpočet nyní činí přibližně 5,4 miliardy eur. Program LIFE se také rozšířil o čtyři nové podprogramy: příroda a biologická rozmanitost, oběhové hospodářství a kvalita života, zmírňování změny klimatu a přizpůsobení se této změně a přechod na čistou energii. A 1. dubna nastal přesun z agentury EASME do agentury CINEA – Evropské agentury pro zelené dohody.

Navzdory těmto změnám se podařilo efektivně komunikovat a zde je uvedeno několik nejdůležitějších bodů.