LIFE Osmoderma – Stromy v Poodří mají svoje příběhy, vyjdou i knižně

Chcete se s námi vydat do fascinujícího světa stromů a jejich příběhů? Prastaré stromy mají co vyprávět, o krajině, o řece, o tom, jak se navzájem ovlivňujeme, my lidé a stromy.

Letitých stromů v krajině postupně ubývá a budoucnost těch nově vysazených je nejistá. Mnozí ze stromových velikánů pamatují několik lidských generací. Všechny jsou nedílnou součástí krajiny a domovem pro stovky živočichů, kteří obývají jejich koruny, rozeklané dutiny nebo sídlí pod kořeny. Všechny ty vrby, duby a lípy kolem řeky Odry potkáváme při naši práci, když ošetřujeme staré stromy a sázíme nové.

Stromy v Poodří mají svoje příběhy a my jim chceme věnovat tuto knihu. Kromě příběhů stromů a krajiny v knize najdete i postřehy a články odborníků, kteří se stromům v Poodří věnují.

O stromech vám budou vyprávět i krásné fotografie a dětské kresby.

Kniha má nejen potěšit, ale také inspirovat. K čemu? K vyprávění dalších příběhů a k ochraně stromů.

Crowdfunding Pozoruhodne stromy007   Crowdfunding Pozoruhodne stromy008

Staňte se spolu s námi těmi, kdo pomohou zachovat budoucím generacím krajinu Poodří stejně krásnou a obydlenou.

Pomozte nám s vydáním knihy! 

Přispějte na Donio.cz  a vyberte si některou z našich odměn.

prispevek250 zalozka   prispevek 400 platenka   prispevek 600 pachnikuv pruvodce