LIFE INFO DAY 2022

Zítra se uskuteční při příležitosti 30. výročí fungování programu LIFE informační seminář LIFE INFO DAY. Příhlášeným zájemcům chceme poskytnout základní informace o fungování a principech programu, o podpoře (finanční i konzultační) pro žadatele v rámci národní výzvy ze strany MŽP a rovněž seznámit budoucí předkladatele s online prostředím elektronického systému pro podávání žádostí do evropských výzev.