Evropský týden mobility – zapojit se může každý

Evropský týden mobility (EUROPEANMOBILITYWEEK) bude letos probíhat od 16. do 22. září 2018.

Od roku 2002 se tato kampaň snaží zlepšit veřejné zdraví a kvalitu života prostřednictvím podpory čisté mobility a udržitelné městské dopravy. Kampaň dává lidem příležitost prozkoumat roli městských ulic a experimentovat s praktickými řešeními pro řešení městských problémů, jako je znečištění ovzduší.

Kampaň EUROPEANMOBILITYWEEK poskytuje perfektní příležitost představit alternativu udržitelné mobility místním obyvatelům a vysvětlit výzvy, jimž čelí velká i malá města. Tím, že se města zúčastní, mohou předvést výhody čistějších možností dopravy a dosáhnout pokroku směrem k lepší mobilitě v Evropě.

Jak zjistíte, zda se právě Vaše město zapojilo? Podívejte se na zaregistrovaná města.