EU vyčleňuje 121 milionů EUR na velké integrované projekty

Evropská komise 17. února 2021 oznámila, že investuje 121 milionů EUR do integrovaných projektů v rámci programu LIFE. To je o 20% více než v loňském roce.

Těchto 12 velkých projektů v oblasti životního prostředí a klimatu pomůže 11 členským státům EU dosáhnout jejich ambiciózních ekologických cílů. Budou se uskutečňovat v Belgii, Německu, Irsku, Francii, Maďarsku, Itálii, Lotyšsku, Nizozemsku, Polsku, Portugalsku a na Slovensku.

Projekty přispívají k ekologickému zotavení z pandemie COVID-19 a podporují cíl Evropské zelené dohody, aby se EU stala do roku 2030 prvním klimaticky neutrálním kontinentem. Přidávají se také ke klíčovým složkám evropské zelené dohody, včetně strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030 a akční plán EU pro oběhové hospodářství.

Více informací naleznete v tiskové zprávě na webu Evropské komise.