Správa a informace v oblasti životního prostředí

Na co lze žádat

Opatření k lepšímu řízení v oblasti životního prostředí prostřednictvím rozsáhlých informačních kampaní a komunikačních aktivit.

Tematické priority oblasti

– Informační a komunikační činnost a kampaně na zvyšování informovanosti v souladu s prioritami Sedmého akčního programu pro ŽP.

– Podpůrné činnosti účinného kontrolního postupu, podpora dodržování environmentálních právních předpisů EU a podpora informačních systémů a informačních nástrojů v oblasti ŽP EU.

 

Typy projektů

– informační

 

Kdo může žádat

Žádat mohou právnické subjekty registrované v EU.

 

Výše podpory

Výše podpory je maximálně 55 % (do roku 2017 max. 60 %).

Horní a dolní limit není stanoven, (větší) šanci na podporu mají velké ambiciózní projekty za 25 – 70 milionů Kč.

Žadatelé se navíc mohou ucházet o národní podporu – až 20 % do výše 12 milionů Kč a až 200 – 240 tisíc Kč na přípravu projektových návrhů (dle podprogramu).

 

Příklady projektů

Využití biomasy a sluneční energie – Slovensko

Zachování a obnovení alejí – Polsko

Jednotný informační a komunikační systém ochrany přírody v NUTS II Moravskoslezsko – Česká republika