Závěrečná konference projektu LIFE Clim’Foot

Od roku 2015 projekt LIFE Clim’Foot (http://www.climfoot-project.eu/) vyvíjí a experimentuje sadu nástrojů pro implementaci veřejných politik pro výpočet a snížení uhlíkové stopy organizací. Za tímto účelem byly ve Francii, Itálii, Řecku, Chorvatsku a Maďarsku vyvinuty národní databáze emisních faktorů. Navíc byl vybraný počet organizací proškolen a podporován ve výpočtu a redukci uhlíkové stopy.

V rámci tohoto projektu uspořádá francouzská agentura pro životní prostředí a energetiku dvě akce:

14. června 2018: závěrečná konference na prezentaci výsledků projektu, cílovou skupinou jsou kolektivy, firmy, rozhodovací orgány.
15. června 2018 (dopoledne): speciální workshopy pro tvůrce politik, zaměřené na replikaci a přenos výsledků projektu.

Online registrace je možná zde.

 

Programy na oba dny:

Programme final conference – Climfoot – 14 June

Programme special workshop – Climfoot – 15June